Støtteressurser

Ressurser som er delt inn i regifag, kan fint brukes i tverrfaglig undervisning i flere fag. Tips, kompetansemål og vurderingsforslag finner du til de enkelte fagene.

Samfunnsfag

Her finner du støtteressurser for samfunnsfag i videregående med kompetansemål

Norsk

Her finner du støtteressurser til norskfaget i videregående.

Naturfag

Her finner du støtteressurser til naturfag for videregående.

Religion og etikk

Her finner du støtteressurser i religion og etikk for videregående.

Kroppsøving

Her finner du støtteressurser til kroppsøving i videregående.

Vikarpermen

I Vikarpermen finner du støtteressurser som er enkle å gjennomføre – med forslag til kompetansemål for flere fag.