Bilde av en rødruss på sykkel. Vi ser russen bakfra.

Kjøpe eller leie?

Dere vil vel ikke rulle i en skranglekasse? Mange får problemer under og etter russetiden. Det er derfor lurt å sette seg grundig inn i sakene før dere inngår en kjøps- eller leiekontrakt.

Sett deg grundig inn i sakene

  • Søk opp teknisk info om kjøretøyet og opplysninger om siste og neste EU-kontroll hos Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/kjop-og-salg/russ/kjop-og-salg/ 
  • Sjekk ut om det er heft eller gjeld på kjøretøyet, selger eller utleier i Brønnøysundregisteret: https://www.brreg.no/ 
  • Hvis dere er gira på sidestilt russebuss, tenk dere grundig om. Myndighetene vurderer å innføre et forbud mot disse fra 2025: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-skal-endre-russetiden/id3030864/
  • Styr unna utenlandsregistrerte russebusser med sidestilte seter og mange ståplasser. Dette er busser som ikke ville blitt godkjent i Norge, med god grunn. Reglene er dessuten kompliserte greier, og flere busser har blitt beslaglagt og avskiltet.  
  • Les alle avtaler nøye og vær obs på «røde flagg» før dere undertegner: https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/tips-og-rad-russen/   
  • Husk å få foresatte med på laget dersom dere er under 18 år.  
  • Lag en internkontrakt som avklarer ansvar, budsjett, forpliktelser, uforutsette utgifter osv.  
  • Dere som vil leie russebuss og sjåfør fra samme selskap må sjekke at firmaet har turvognløyve: https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/transportloyver-og-tillatelser/oppslag-i-transportorregister/#/
  • Dere som skal leie russebuss og sjåfør fra forskjellig firma må passe på at dere er sikret en erfaren sjåfør med papirene i orden, og at dere ikke sitter igjen med svarteper hvis noe går skeis …  
  • Dere som står som eier av et kjøretøy, må sørge for korrekt registrering av kjøretøyet, betaling av trafikkforsikringsavgiften, gyldig forsikring (ikke alle forsikringsselskaper tilbyr forsikring av russebusser) og oppfølging av EU-kontroller og eventuelle reparasjoner.