Ikon som viser to biler som kræsjer i hverandre.

Hvorfor er unge mer utsatt i trafikken?

De fleste unge gjør riktige, kloke og gode valg i trafikken hver eneste dag. De unngår bevisst farlige situasjoner og tar hensyn til andre. Likevel er ungdommer overrepresentert i ulykkesstatistikken. Hvorfor det?

De færreste kommer noensinne til å havne i alvorlige ulykker. Men mange opplever farlige situasjoner som kunne vært unngått. Å bli en trygg sjåfør handler mye om å skape større sikkerhetsmarginer, slik at man reduserer potensialet for alvorlige ulykker. Kunnskap, selvinnsikt og forståelse om hvordan trafikken fungerer, øker sjansene for at du holder marginene på din side.

Mange timer øvelseskjøring reduserer risikoen for trafikkulykker betydelig. Klarer du også å følge rådene nedenfor vil risikoen ved å kjøre bil bli langt lavere:

 • Øvelseskjør 140 timer før oppkjøring.
 • Hold fartsgrensen, og tilpass alltid farten etter føret og veiforhold.
 • Bruk bilbelte, og sørg alltid for at bilbelte sitter tett mot kroppen.
 • Konsentrer deg om veien og trafikken. Legg vekk mobilen eller andre ting som tar oppmerksomheten din.
 • Vær våken og opplagt.
 • Kjør rusfritt.
 • Sørg for at du kjører med gode dekk, med riktig mønster og riktig trykk.

At ungdom er overrepresentert i ulykker har blitt kalt en «naturlov». Disse faktorene kan forklare den sterke overrepresentasjonen av ferske førere i alvorlige ulykker:

 • Manglende ferdigheter bak rattet.
 • Feil oppfattelse av fare.
 • Manglende forståelse av samspillet med andre i trafikken.
 • Manglende informasjonsinnhenting (overser skilting, føreforhold og andre trafikanter).
 • Overdreven tro på egne ferdigheter.
 • Bevisst risikosøking.
 • Manglende bruk av bilbelte.
 • Ruspåvirket kjøring.
 • Ungdom kjører mer på natten

Flere av punktene har en fellesnevner: Mangel på erfaring. Ulykkesrisikoen er størst i de første seks månedene ungdom har førerkort. Deretter synker risikoen betraktelig. For aldersgruppen 18 til 24 år blir den likevel liggende på et nivå som er langt høyere i forhold til andre aldersgrupper.

Underveis

Du finner mer innhold om ungdom og lærer om hjernens utvikling i det digitale ungdomsmagasinet Underveis:

Ikon som viser menneskehjerne

Utvikling av hjernen

«Det siste området som modnes i hjernen, er den delen der vi foretar sosiale vurderinger, overveier alternativer, planlegger fremtiden og holder hjernen i sjakk. Dette området er frontallappene, og de når først et voksennivå ved 25-årsalderen» (Giedd/Blumenthal, 2002).

I praksis betyr dette at unge voksne har dårligere forutsetninger for å kjøre bil, fordi man mangler noe av evnen til konsekvenstenkning, er mer impulsive og har større risikovilje.

Hvis disse faktorene kombineres med manglende kjøretekniske ferdigheter, mangel på erfaring bak rattet, og en overdreven tro på egne ferdigheter, øker det risikoen for ulykker.

Ikon som viser en gutt og en jente

Stor forskjell på gutter og jenter

Risikoen for alvorlig skade eller død synker gradvis for alle aldergrupper, også ungdom. Det er en fantastisk positiv trend. De siste årene viser statistikk at unge kvinner (18-24 år) egentlig ikke har noe høyere risiko enn voksne kvinner, som bilsjåfører. Unge menn har også lavere risiko enn før, men hele tolv ganger høyere risiko enn sine jevnaldrende kvinner. Her er det rom for forbedring, selv om vi kan anta at den mest risikofylte adferden kommer fra et lite mindretall.