Tavle med mange forskjellige formler. Skal illustrere matematisk kompleksistet.

Bremselengde og kollisjonskalkulator

Hvor lang stopplengde har en bil i 50 km/t på vått føre? Eller hva med stopplengden på tørt føre i 80 km/t? For å kunne ta livsviktige og bevisste valg i trafikken, må man forstå hva mulige konsekvenser i trafikkbildet kan være. Last ned bremselengde – eller kollisjonskalkulator nedenfor og lag scenarioer med egne tall.

Sikrer du riktig? Ved en bråstopp vil løse gjenstander fyke frem i samme hastighet som kjøretøyet opprinnelig hadde. Vil du vite mer? Da scroller du forbi bremselengdekalkulatoren og videre til slutten og laster ned kollisjonskalkulatoren!

Bremselengdekalkulatoren – hvor lang tid bruker du på å stoppe?

Det å lære hva bremselengde og stopplengde er i teorien, øker sannsynligheten for å forstå og anvende kunnskapen mer bevisst i praksis. Bremselengdekalkulatoren gir også et praktisk innblikk i hvordan fart, reaksjonstid og føreforhold påvirker stoppelengden til et kjøretøy. Her lærer man å regne det ut selv, med flere selvtestere på om man faktisk har fått med seg det grunnleggende.

Dette egner seg godt som undervisningsmateriell knyttet opp til læreplanmål i matematikk og naturfag på ungdomstrinnet – samtidig som ungdommene får livsviktig kunnskap. Kalkulatoren kan lastes ned under, og som lærer kan du tilpasse egne oppgaver til ditt tema.

Bremselengdekalkulatoren finner du også i et eget kapittel i vår interaktive undervisningsressurs, Underveis. Der ligger det også en relaterte aktiviteter om bremselengder til bruk i undervisningen.