En åpen notatbok oppå et tastatur ved siden av noen briller. I boken står det "To do".

Trafikksikkerhetsplan

Alle kommuner bør ha en god plan for hvordan kommuner skal drifte, investere og vedlikeholde veiene sine.

Som vegeier har kommunen også ansvar for trafikksikkerhetstiltak på kommunale veger. Trafikksikkerhet handler om å kunne bevege seg trygt i sitt lokalmiljø, enten man er fotgjenger, syklist eller bilist – barn, ungdom eller voksen.

Alle kommuner skal også lage en oversikt over hvilke planer som skal utarbeides, og dette kalles en “planstrategi.” En slik strategi må utarbeides innen utgangen av det første året i en ny valgperiode. Trafikksikkerhetsplanen bør revideres hvert 4.år og den bør derfor stå nevnt i planstrategien som kommunen din legger frem. 

Dette bør ungdomsrådet sjekke

  • Har din kommune har en trafikksikkerhetsplan? 
  • Er planperioden utgått, slik at planen bør revideres? 
  • Er trafikksikkerhetsplanen lett å finne på kommunens hjemmeside? 
  • Står trafikksikkerhetsplanen beskrevet i planstrategien til kommunen? 
  • Når skal planstrategien behandles i kommunen? 
  • Når kan ungdomsrådet komme med sine innspill, både til planstrategi og til trafikksikkerhetsplan?