Delta i den store Refleksjakten

4.-7.trinn inviteres til den store refleksjakten. Vi tror det finne mye gull der ute, i form av reflekser, som venter på å bli tatt i bruk.

Den Store Refleksjakten går ut på at elevene leter fram nye og gamle reflekser hjemme, tar de med på skolen og teller dem i klasserommet. Kreative bilder av klassen i forbindelse med refleksaktiviteten sendes gjerne på e-post til ringen@tryggtrafikk.no.

Jaktperioden er fra 13. oktober til 24. oktober. Resultatene må sendes senest onsdag 29. oktober.

Påmelding til refleksjakten

Påmeldingsskjema laster du ned, og sendes til Trygg Trafikk innen 10. oktober.

Premiering

  • 1. premie: 3000 kroner til beste klasse (antall reflekser i forhold til antall elever)
  • 2. premie: 2000 kroner
  • 3. premie: 1000 kroner
  •  Foto: 1000 kroner for det flotteste bilde (Trygg Trafikk overtar rettighetene for videre bruk).
  • Ekstrapremie: Klassesett med refleksvester (antall elever i klassen + lærere)
  • Alle skoler får: Diplom som takk for innsatsen!

Del dette på:

Facebook Twitter