Barnehage og skole

Trygg Trafikk tilbyr barnehager og skoler gode læringsressurser og kurs med innhold som også inkluderer foreldre.Det er viktig at det drives systematisk og langsiktig trafikkopplæring. Ved å ta i bruk disse sidene, får dere enkelt tilgang til gode ressurser for hele opplæringsløpet fra barnehage og ut grunnskolen.

Barnas Trafikklubb

En trafikkverden for store og små – i barnehage og skole! Klubben er gratis og har lett tilgjengelig pedagogisk innhold om trafikksikkerhet. Du finner filmserier, øveoppgaver og forslag til praktiske aktiviteter. Innholdet vårt kan enkelt integreres i arbeid med rammeplan, læreplanverket og i hverdagen generelt.

Sykkeldyktig

Sykkeldyktig skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig er et verktøy for alle lærere i grunnskolen. På Sykkeldyktig finner du som lærer det du trenger for å gjennomføre trafikk- og sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen.

To jenter som sitter tett i tett og holder rundt hverandre.

UNG

UNG er Trygg Trafikks helt egne opplegg til ungdommen. Sammen utforsker vi veiene mot en tryggere fremtid for alle gjennom læring og læring om trafikksikkerhet. Steg for steg, lærer vi hvordan hver enkelt av oss kan ta valg og bidra til et sikrere samfunn. La oss kjøre i gang – for sikkerhetens skyld!