Skoleveien for 1. og 2. trinn

Elever på 1.trinn har rett til skoleskyss om de bor lengre enn 2 km fra skolen. Elever fra 2.trinn og oppover har rett til skoleskyss om de bor lengre enn 4 km fra skolen.

Trygg Trafikk anbefaler at barn som ikke har rett til skyss enten går eller sykler til skolen. Da får de en god start på dagen, og det blir mindre biltrafikk rundt skolen.

Et grønt hjerte laget i grafitti på en murvegg.

Hjertesone – tryggere skolevei

En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

Tips og råd på e-post

Visste du at vi sender ut brev til foreldre med tips og råd om trygg atferd, som er tilpasset barnet alder? Gode vaner kan aldri læres for tidlig (gammelt jungelord). Vi tar opp temaer som 

– barn i bil
– sykling med små trafikanter
– barnehage- og skolestart
– trygg skolevei
– undrespørsmål og oppgaver

Her finner du mer informasjon og påmelding til foreldrebrevet