Hjertesone – tryggere skolevei

Målet med Hjertesone er å lage trygge omgivelser rundt skolen. I skolens nærområde ønsker vi at det skal være så lite bilkjøring som mulig. Derfor er det fint om foresatte lar barna sykle eller gå til skolen dersom dette er mulig. I motsatt fall kan kanskje barnet settes av et lite stykke unna skolen?

Kom i gang!

Er det trafikkutfordringer ved din skole? Da kan en hjertesone rundt skolen være svaret. Alle kan ta initiativ til Hjertesone: Foreldre, lærer, rektor, elev eller kommunepolitiker. Her får dere en liste på hva dere kan gjøre for å komme i gang.

Og skulle det likevel være noe dere lurer på, er vi her for å hjelpe. Kontaktinfo nederst på siden.

Holdningsskapende tiltak

For å kunne skape en Hjertesone på best mulig måte er det flere mulige tiltak man kan gjennomføre. I hovedsak vil hjertesonearbeidet bestå av atferds- og holdningsskapende tiltak, men det kan også være aktuelt med supplerende fysiske tiltak av mindre størrelse.

En bunke med hjertesonebrosjyrer og en kurv med epler.

Verktøykasse for hjertesone

Her finner du maler for profilmateriell, nyttige brosjyrer, lenker og gode tips til hjertesonearrangement.

Referanseskoler

Vi har nå en referanseskole i hvert eneste fylke. Disse skolene forteller her om egne prosesser.

Skoler som er i gang

Mange skoler over hele landet jobber med hjertesone. Her finner du lister over en del av skolene som er i gang i ditt fylke.