12 kommuner i Oppland er trafikksikre

Totalt 15 kommuner er i dag godkjente som trafikksikre av Trygg Trafikk. 12 av disse ligger i Oppland.

– Det er viktig at vi jobber for å redusere ulykkene der folk bor og lever sine liv, sier distriktsleder Ivar Ringen i Trygg Trafikk Oppland.

Krav til bilkjøring

Med konseptet Trafikksikker kommune gjøres det nå pionerarbeid rundt om i hele landet. Innen utgangen av 2017 skal 60 kommuner være godkjente som trafikksikre kommuner.

Dette innebærer blant annet at barnehager og skoler skal jobbe systematisk med trafikkopplæring, og kommunene skal lage planer og rutiner som gjør lokale reiser tryggere for innbyggerne. Kommunalt ansatte må oppfylle visse krav til sikkerhet atferd når de kjører bil.

I Oppland er det kommunene Gjøvik, Gran, Jevnaker, Lesja, Lunner, Nord-Aurdal, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Vestre Toten, Østre Toten og Øyer som nå er godkjente av Trygg Trafikk.