25.000 mistet livet på europeiske veier i fjor

I 2010 satte EU et mål om å halvere dødsulykkene på europeiske veier innen 2020, men utviklingen går for sakte. Kun tre land er i rute for å nå 2020-målene.

I fjor mistet hele 25.047 mennesker livet i trafikken i Europa, i følge en ny rapport fra European Transport Safety Council (ETSC). Det er kun 1 prosent lavere enn i 2017. I rapporten oppfordrer ETSC medlemslandene til å øke fremgangen med alle mulige midler.

Kun Norge, Hellas og Litauen er i rute for å nå 2020-målene, med en nåværende reduksjon i antall trafikkdrepte på mellom 45 – 49 prosent, hvor Norge har hatt størst fremgang med 49 prosent reduksjon.

Fremgangen har stagnert

I flere land har den den positive fremgangen har stagnert og i noen tilfeller gått i feil retning. Sverige hadde blant annet en økning på 28 prosent fra 2017 – 2018, etter mange år med svært positiv utvikling. Manglende politisk vilje, til å satse på trafikksikkerhet, trekkes frem som en av årsakene til den trege fremgangen.

– I Norge har vi hatt en positiv utvikling over tid, men vi vet at den siste veien frem mot null drepte og hardt skadde blir tøffere og tøffere. Det har vi dessverre allerede sett tegn til i år, hvor årets første 6 måneder viser en økning i antall omkomne på norske veier, sier direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen

Norge best på trafikksikkerhet for fjerde år på rad

I 2018 omkom 108 mennesker i trafikken i Norge. Det tilsvarer 20 omkomne per 1 million innbyggere, og gjør norske veier til de sikreste i Europa. Gjennomsnittet i EU-landene ligger på 49 omkomne per 1 million innbyggere. I 2010 lå gjennomsnittet på 63 omkomne per 1 million innbyggere i EU-landene.

Norge, Sveits og Storbritannia er nå de sikreste landene for trafikantene. I andre enden av skalaen finner vi Romania og Bulgaria, med henholdsvis 96 og 87 omkomne per million innbygger,

– Det er utrolig flott å se tilbake på den utviklingen vi har hatt i Norge. Et forent og sterkt trafikksikkerhetsmiljø i Norge har æren for dette. Gjennom tverrfaglig samarbeid og kunnskapsbasert arbeid, som den norske modellen bygger på, kommer det resultater. Samtidig må de gode resultatene på ingen måte bli en sovepute, men heller en drivkraft til enda sterkere kamp mot den meningsløse trafikkdøden. Nå ser andre land mot Norge for å lære av hvordan vi systematisk har jobbet med trafikksikkerhet og det forplikter, sier Johansen.

Les mer om utviklingen i trafikksikkerhetsarbeidet i Europa i rapporten fra ETSC