33 barnehager i bydel Østensjø er trafikksikre

Rett før jul i 2013 mistet en småbarnsmor livet etter å ha blitt påkjørt i et gangfelt på Abildsø i bydel Østensjø i Oslo. Ulykken har gått sterkt inn på lokalbefolkningen. Flere hundre mennesker gikk i fakkeltog for å markere hendelsen.

33 kommunale barnehagestyrere

Abildsøbeboerne krevde trafikksikkerhetstiltak og derfor vedtok Østensjø å arbeide for å bli en trafikksikker bydel. Det handler om å sikre bydelens innbyggere på vei til barnehage, skole, arbeid og fritidsaktiviteter. Trafikksikker barnehage Første skritt på veien for bydelen har vært å prioritere arbeidet i barnehagene fordi samfunnet forventer at barn fra 5 1/2 års alder skal kunne ferdes på skolevei. Trafikksikkerhet har derfor blitt en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid og dette har også foreldre og ansatte tatt del i. Stolte ansatte Styrerne i de 33 kommunale barnehagene i Østensjø har over tid arbeidet målrettet og systematisk med trafikksikkerhet i sine barnehager. -Vi er stolte og glade for skiltene vi har mottatt, som viser at barnehagen er godkjent av Trygg Trafikk som trafikksikker. -Nå vil vi jobbe videre med de andre sektorene sier en fornøyd Kristin Sandaker, som leder Bydelsutvalget i Østensjø.