33 trafikksikre kommuner samlet til nettverksmøter

Gode arenaer for erfaringsutveksling er viktig i vårt arbeid med trafikksikre. Nettverksmøter kommuner i mellom er en slik type arena, og i slutten av november møttes 11 trafikksikre kommuner i Nordland og 22 i Oppland til slike treff.

Nettverksmøtene innebærer at kommuner som er godkjent Trafikksikker Kommune får anledning til å møte og lære av hverandre. På disse møtene skal det være lav terskel for å utveksle erfaringer kommunene i mellom.

– Det er en vinn-vinn situasjon for alle når det er rom for å fortelle om tiltak og initiativ som har hatt positiv effekt for lokalsamfunnet når det kommer til trafikksikkerhet. Det er ikke sikkert at alt kan kopieres og gjøres helt likt for andre kommuner, men det kan i allefall være eksempler til inspirasjon. Det trenger jo ikke være sånn at kommunen må finne opp kruttet på nytt hvis noen andre allerede kan vise til gode eksempler til etterfølgelse, sier Unni Knutli, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Gode eksempler på en kjempedugnad mot samme mål i Nordland

På nettverksmøtet for kommunene i Nordland var det særlig Sømna som pekte seg ut med en egen trafikksikkerhetsdag. –  Det var veldig inspirerende å se hvordan man kan jobbe på tvers av bransjer og sektorer i en kjempedugnad mot samme mål. Sømna har gjennomført en trafikksikkerhetsdag der alle i kommunen med hjerte for trafikksikkerhet ble involvert. Det er sånn man skal jobbe når man er Trafikksikker kommune, sier Kari Vassbotn, distriktsleder i Nordland.

Mennesker i møte ved et langbord
Nettverkssamling i Bodø, november 2019.

Å søke om midler til gjennomføring av tiltak er en prosess i seg selv, og dette er noe mange etterspør kunnskap om. Derfor ble det tatt godt i mot med en gjennomgang der alle kunne lære av hvordan man kan gjennomføre en slik prosess fra A-Å. – Det er mye som skal være på plass og dokumentert i en slik søknad om midler, så dette var nyttig for mange tror vi. Her fikk de rett og slett innspill til en huskeliste å følge når man skal i gang med denne prosessen, forteller Knutli.

24 av 26 kommuner i Oppland vil være trafikksikre innen nyttår

David Tofthagen, distriktsleder i Oppland, var mer enn fornøyd med oppmøtet og engasjementet på nettverksmøtene på Gjøvik og på Lillehammer. – Det er ingen tvil om at samarbeid bærer frukter når 24 av 26 kommuner kommer til å være godkjente som Trafikksikker kommune før nyttår. I Oppland har de virkelig stått på for systematisk trafikksikkerhetsarbeid i kommunene, sier David Tofthagen, distriktsleder i Oppland. I likhet med nettverksmøtet i Bodø hadde de en runde rundt bordet både på Gjøvik og på Lillehammer. En runde der alle fikk fortelle om tiltak og aktiviteter til inspirasjon for andre. Nord-Aurdal og Sør-Aurdal anbefalte de andre å lage egne brosjyrer for hver enkelt barnehage. En brosjyre med råd, tips og informasjon til foreldre om for eksempel parkering og trafikksikkerhet rundt barnehagen.   // På toppfoto i saken ser du distriktsmedarbeider Tore Jeremiassen og distriktsleder Kari Vassbotn i Trygg Trafikk, sekretariatsleder Silje Fisktjønmo i NFTU og rådgiver Anders Skavdal Havdal i Trygg Trafikk.