Arendalsuka 2019: El-sparkesykler er kommet for å bli

El-sparkesykler har kommet for å bli, men det må tas grep i storbyene, mener Trygg Trafikk og Blindeforbundet i debatt under Arendalsuka.

Mandag inviterte Trygg Trafikk politikere, organisasjoner og Voi (driver med utleie av el-sparkesykkel)  til debatt om blant annet el-sparkesykler. El-sparkesykler og mobilitet er et av de «hotteste» temaene også i Arendal denne uka. Og det er mange synspunkter, men få forslag til endring. For Trygg Trafikks direktør Jan Johansen, er det mangelen på trafikksikkerhetstiltak i byvekstavtalene som bekymrer mest. – Vi ser at det blir en konflikt mellom nullvisjonen og nullvekstmålet. Den konflikten må vi ikke ha. Derfor stusser vi over at vi ikke ser signaler om konkrete mål og rammer for trafikksikkerhet blir prioritert i byvekstavtaler. Veksten i trafikken skal skje blant gående, syklende og el-sparkesyklende, og det må skje på en måte som gjør at ikke flere blir skadd eller omkommer i trafikken, mener Jan Johansen direktør i Trygg Trafikk.

Ønsker ikke regulering

Mens Trygg Trafikk og Blindeforbundet vil ha reguleringer, var tonen en litt annen hos Bård Hoksrud i FrP. – Jeg blir oppgitt. Mange vil ha påbud, forbud og reguleringer for dette og sier det ikke finnes reguleringer fra før, men det gjør det. Det lovverket og regelverket vi har i dag gir muligheter til å finne gode løsninger og jeg tror det er veldig bra at vi har aktører nå som er framoverlente og som er innstilt på å finne gode løsninger, sier Hoksrud. Hoksrud mener at den individuelle friheten er viktig og at det bør være opp til hver og en av oss å ta ansvar for oss selv. – Vi har alle et eget ansvar og vi må ta ansvar for oss selv, og tenke over at når man setter seg på et motorisert kjøretøy, så kan det få konsekvenser. Da må man være smart, bruke sikkerhetsutstyr og tenke på seg selv og egen sikkerhet.

Skill trafikantene

Det var få konkrete forslag til endringer hos de politiske debattantene, men Jon Gunnes fra Venstre mente at bedre tilrettelagt infrastruktur var veien å gå. – Det viktigste er at vi får skilt trafikantgruppene fra hverandre. Gående må få ha sin arena i fred og syklende får ha sin og bilistene må ikke skade de myke trafikantene, sier Gunnes. Jan Johansen i Trygg Trafikk er langt på vei enig i at infrastrukturen må bidra til bedre tilrettelegging for de myke trafikantene. – Infrastrukturen er nok hovednøkkelen for å kunne få dette til. Det er likevel helt utopi at kommunen skal klare å ta imot denne trafikkveksten som politikerne ønsker i løpet av de neste ti årene. De vil ikke kunne klare å bygge den infrastrukturen som ivaretar sikkerheten til de myke trafikantene på en god måte, mener Johansen.