Årets trafikksikkerhetskommune 2022: Sandnes!

Sandnes kommunes ansvarlige for trafikksikkerhet har et ekte engasjement for å sikre at innbyggerne skal ferdes trygt. Det viser gode resultater av målrettet og systematisk innsats for ulike trafikantgrupper.

Samferdselsdepartementet deler årlig ut prisen på én million kroner. Fylkeskommunene foreslår kandidater, og Statens vegvesen administrerer søkeprosessen. Sandnes har i mange år vært godkjent som Trafikksikker kommune. Det er mange av dem, derfor er det ekstra stas å bli valgt ut. Mandag 9. mai overrakte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård prisen til ordfører Stanley Wirak i Sandnes kommune.

– Vi har jobbet systematisk med trafikksikkerhet lenge og har intensivert arbeidet de fire–fem siste årene. Det er derfor svært gledelig at vi får denne anerkjennelsen, sier Wirak.

Et trygt lokalmiljø og fornøyde innbyggere ligger til grunn for satsingen, og godt omdømme er en fin bonus. Bredt og tverrfaglig samarbeid mellom ulike sektorer fungerer fint i Sandnes, og her har de særlig lagt vekt på trafikksikre skoleveier: Alle 21 skoler har nå etablert hjertesoner. En slik sone rundt skolen gjør det sikrere å gå eller sykle. Dette er et svært viktig bidrag for å få ned antall foreldre som kjører barn til og fra. Like fullt er slik transport nødvendig av og til, og da er tryggere stopp- og hentesoner bra for både liten og stor. Kommunen har også drevet systematisk sykkelopplæring for grunnskolen i mange år på Sandnes sykkel- og aktivitetsgård.

Valgfaget Trafikk

Alle ungdomsskolene i Sandnes tilbyr valgfaget Trafikk, og lærerne har tatt etterutdanning slik at elevene kan ta trafikalt grunnkurs som en integrert del av faget. Dette er en fin gulrot for å få ungdom – en trafikantgruppe spesielt utsatt for ulykker – interessert i trafikksikkerhet. Andre prioriterte tiltak er bl.a. å utføre strakstiltak på eksisterende vegnett, utbedre broer og kaianlegg, sørge for god gatebelysning, bygge ut sykkelveier og satse enda mer på kollektiv trafikk.

Forankring politisk og faglig bistand

Trafikksikkerhetsplanen i kommunen er forankret i kommunestyret og formannskapet. Ingen skal være i tvil om mål, midler, hensikt og ansvar. Tiltak evalueres systematisk og prosjekter for påfølgende år fastsettes. I tillegg har Sandnes etablert et godt samarbeid med fylkeskommunen og rådgivere med fagansvar i Trygg Trafikk. Vi gratulerer Sandnes kommune med prisen og ser frem til å samarbeide om nye tiltak. PS. Vil du vite hva som skal til for å bli godkjent som Trafikksikker kommune Her finner du informasjon om kriteriene og oversikt over godkjente kommuner og fylkeskommuner. Ordningen er utviklet av Trygg Trafikk i samarbeid med fylkeskommunene. Til grunn ligger Norges visjon om null drepte og skadde i trafikken. D.S