Artisten Tix engasjerer Vestlandsrussen til trafikksikker russetid

Trygg Trafikk Vestland har gjennomført digitale arrangementer for russen i år. Årets spellemann, artisten Tix, har vært med for å engasjere russen og skape oppmerksomhet rundt temaer som inkludering og trafikksikkerhet. 

– Alle aktører som står sammen om disse arrangementene, har et felles mål om at russetiden skal være trygg for alle russ. Vi har blitt utfordret til å jobbe på en annen måte i år, og har laget digitale samlinger. Det gjør også at vi kan nå ut til flere russ der de er, sier Knut Olav Røssland Nestås, regionleder i Trygg Trafikk Vestland.   Trygg Trafikk Vestland, Statens Vegvesen, Vestland Fylkeskommune, Politiet og Bergen kommune har samarbeidet om å digitalisere arrangementer for russen. Arrangementene har nådd ut til nesten 9000 avgangselever i Vestland fylke. 

Fokus på forebygging  

-Vi har vært fast bestemt på å gjennomføre digitale arrangementer for ungdommen i år. Det endte med det digitale russetoget og en filmfremvisning på 34 videregående skoler i Vestland, sier Nestås Målet har vært at alle russ skal kjenne seg både inkludert og trygge gjennom hele russetiden. Tix har vært med å fronte www.vestruss.no og viktigheten av en inkluderende og trafikksikker russetid.  

Viser konsekvenser av en trafikkulykke 

  1. april gjennomførte 34 skoler et trafikksikkerhetsarrangement med filmvisningog for- og etterarbeid.  

-Filmen tilsvarer opplegget vi tidligere har hatt i Grieghallen for russ i Bergen og omegn. I år når vi ut til hele fylket, forklarer Nestås. Formålet er å formidle noen av konsekvensene trafikkulykker har for unge mennesker og deres pårørende. Russen jobber videre med refleksjonsoppgaver rundt hva som skal til for å forebygge ulykker.  Det årlige rebusløpet ble i år erstattet med et digitalt russetog med konkurranser og aktiviteter for russen. Toget varte fra 18. til 29.april, og ble rundet av med en livesending med kåringer og premiering. 

Digitalt møte med russeforeldre 

I februar ble russeforeldre invitert til et digitalt møte der de fikk informasjon fra blant annet Politiet, fylkeskommunen og Trygg Trafikk.  – Involveringen av foreldre er viktig for å jobbe forebyggende og på lag med russen, avslutter Nestås.