Bekymret for trafikksikkerhet i regionsreformen

Den positive ulykkesutviklingen i Norge er en konsekvens av målrettet og kunnskapsbasert trafikksikkerhetsarbeid gjennom flere tiår. Statens vegvesen har en nøkkelrolle i dette arbeidet og en viktig koordinerende rolle.

– Det nasjonale kompetansemiljøet innen trafikksikkerhet må videreføres, uavhengig av denne endringen. Det er også viktig at fylkeskommunene forpliktes til å samordne seg slik at vi unngår ulike prioriteringer og økte forskjeller på fylkesveiene, mener Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Her kan du lese om høringen.