Bevisste Bøfjæringer godkjente som trafikksikker kommune

– Når Bø i Vesterålen nå er godkjent som trafikksikker kommune, betyr det at alle avdelingene i kommunen har samarbeidet. Et sånt tverrfaglig samarbeid legger grunnlaget for at innbyggerne skal få en tryggere hverdag, sier Svein Eggesvik, fylkesråd for samferdsel i Nordland Fylkeskommune.

Fylkesråden var svært fornøyd da han 23. januar 2019 kunne erklære Bø i Vesterålen godkjent som trafikksikker kommune. Kommunen med alle de fremmøtte etatene fikk anerkjennelse for å ha jobbet godt med trafikksikkerhetsarbeidet i flere år, men la vekt på at dette var starten på en ny tid. – Dette er en anerkjennelse for godt arbeid, men det er også starten på en ny måte å tenke helhetlig omkring dette med trafikksikkerhet. Vi håper kommunen tar godt vare på samarbeidet som dere har vist til nå, og at dere fortsetter å jobbe systematisk sånn at vi greier å nærme oss nullvisjonen, sier Eggesvik.

Mens man venter på «milliondrysset»

– Jeg pleier å si at mens man venter på «milliondrysset» til å få gjort alle fysiske tiltak som krever penger, kan kommunen gjøre andre tiltak som ikke koster penger og som har god effekt, sier Harald Heieraas, seniorrådgiver i Trygg Trafikk i samtalen med etatene rundt bordet. Den konseptuelle tankegangen i trafikksikker kommune ligger i at alle etatene skal gå systematisk i seg selv og se hvilke tiltak som kan gjøres. Med tradisjonelle briller har det i hovedsak dreiet seg om infrastrukturelle forbedringer, men med dette fokuset skal kommunen tenke trafikksikkerhet på tvers. Andre tiltak på tvers kan for eksempel være gode trafikksikre rutiner for tur med barnehagen, gode reiserutiner for ansatte i tjeneste, god informasjon på helsestasjonen til ferske foreldre og mer. – Det systematiske trafikksikkerhetsarbeidet ligger godt forankret i å ha en god plan, og det er de gode planene som danner grunnlaget for at en kommune godkjennes formelt. Alle planer skal dokumenteres og det skal forankres i den politiske og administrative ledelsen der alle etatsledere skal være med på laget, sier Harald Heieraas for å understreke at kommunen er på god vei.

De gode eksemplene rundt bordet

– Dere er så alvorlige! Det er det ingen grunn til, for vi har sjekket all dokumentasjonen og alt er på plass, sa Harald Heieraas i starten av godkjenningsseremonien til en litt alvorstynget gjeng. I forkant av seremonien har Heieraas og Tore Jeremiassen fra Trygg Trafikk gått igjennom all dokumentasjonen som er levert fra kommunen. Alt det formelle som skulle være på plass var på plass, og gjennomgangen var også grunn til litt gledesjubel fra Heieraas:

– Når kommunen er en så stor arbeidsplass som den er, er det en stor glede for meg å se at sånt som for eksempel reisepolicy har vært tatt opp i AMU (Arbeidsmiljøutvalget). Rådmannen er arbeidsgiver for den største arbeidsplassen i kommunen, og da har han ansvaret for alle dere ansattes ve og vel. Ve og vel innebærer nemlig også at ingen blir skadet eller utsatt for ulykker. Da er det flott å se at det ligger planer for hva man skal og ikke skal gjøre når man for eksempel kjører bil i tjenesten, sa Heieraas.

En god bevisstgjøringsprosess for de neste 3 årene

Alle var tydelige fornøyde med at dokumenter og planer for trafikksikkerhet nå var prosessert, systematisert og delt på tvers av etatene. Bø i Vesterålen har jobbet med trafikksikkerhet over tid, men forsamlingen var godt motivert for å fortsette det gode arbeidet.

Fylkesråd i Nordland Fylkeskommune, Svein Eggesvik og ordfører for Bø i Vesterålen, Sture Pedersen

Godkjenningen er todelt, og del to dreier seg om å sette planene ut i livet. Nå står det svart på hvitt hva etatene har tenkt å gjøre for påvirke kommunens ansatte og innbyggere til å ta gode valg i de neste tre årene. Etter endte tre år, skal kommunen  vurderes for re-godkjenning. Ordfører Sture Pedersen delte noen refleksjoner på slutten om sine positive opplevelser av prosessen. – Jeg er stolt over det arbeidet som er gjort! Det å prate om gode valg i trafikken rundt kaffebordet, middagsbordet, på jobben og hvor enn man er har noe for seg. Hvis vi prater om det, så kan det hende at også flere Bøfjæringer prater om det. Da er jeg sikker på at vi får et bedre fokus alle sammen.