Bil og veikonferanse

Det er sjette gang Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) arrangerer veikonferanse. I år løftes bilen fram.

Fremtidens bil.

Mandag 1. juni er det klart for Bil og veikonferansen 2015 på Scandic Hotel Fornebu i Oslo.  Det skal handle om bilens plass i fremtidens Norge, om bilavgifter og klima, teknikk og muligheter, om bytrafikk, sikkerhet og vekst. Gjennom spennende foredrag og innledninger tar politikere og innledere fra inn- og utland for seg bilens fremtid og fremtidens bil – på morgendagens hovedveinett. Både samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og finansminister Siv Jensen deltar med innledninger, og de skal snakke om regjeringens bil- og veipolitikk samt bilavgiftene. Årets konferanse arrangeres i samarbeid med Norsk Petroleumsinstitutt, Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening. Se hele programmet her.