Bilbransjen har en god mulighet til å nå ut til den godt voksne mannen

Trygg Trafikk jobber hver dag med forebygging rundt trafikksikkerhet, og har et mål om null hardt skadde og drepte i trafikken. I mange år har ungdommene vært overrepresentert i trafikkulykker. De senere årene har det skjedd en endring, og registreringer har vist at også godt voksne menn er overrepresentert i ulykkesstatistikken.

Tekst og bilder: Barbro Formo Hanssen Direktør i Trygg Trafikk Jan Johansen ønsker større oppmerksomhet rundt denne risikogruppen i trafikken. Dette er en gruppe som både kjører mye, og som nok i mange tilfeller har overdreven tro på egne evner som sjåfør, sier direktøren. Og da er det store spørsmålet; hvor skal vi nå disse godt voksne mennene? Og det er her bilbransjen kommer inn i bildet.Bilbransjen har en unik mulighet til å komme i dialog med denne trafikkantgruppa, og fire bilforretninger i Namsos jobber nå sammen med Trygg Trafikk Trøndelag i kampen for å nå nullvisjonen. Trygg Trafikk Trøndelag er svært takknemlig for samarbeidet vi har med Otto Moe AS, Høylandet Auto, Nord Auto og Namsos Bil. Denne uka fikk firmaene reflekser, som skal gis ut til kundene i forbindelse med mørketida og Refleksdagen.