Bli Zett konferansen i Telemark

– Mye i livet handler om å bli sett som de flotte og verdifulle menneskene vi er. Dagens ungdom har et sterkt press på seg på mange ulike måter. Ungdom mellom 15 til 24 år er en svært risikoutsatt ungdomsgruppe, vi må sørge for og sette dem i stand til å ta godt vare på…

Torsdag 28. november arrangeres Bli Zett konferansen for første gang. Det skal bli en begivenhetsrik dag med spennende program og læring for aldersgruppen 15-24 år. Konferansen har som mål at ungdommen skal bli sett for den de er, og det å kunne se andre lover arrangørene bak Bli Zett konferansen. Skiens storstue Ibsenhuset tas i bruk denne torsdagen, Peer Gynt salen blir fullpakket med ungdom fra Grenland og Telemark. Ungdom generelt og spesielt ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv, er ekstra utsatt i trafikken. Dette viser norske ulykkesstatistikker gjennom de siste årene. Det er derfor ekstra viktig å nå denne målgruppen for å forebygge skader og ulykker. Ideen og initiativet til konferansen kom fra Brita Straume, ansvarlig for Trygg Trafikk i Telemark. – Vi i Trygg Trafikk mottok en minnegave etter en tragisk ungdomsulykke i Bamble i 2012, der en gutt omkom. Familien som gav oss gaven ønsket sterkt at vi skulle bruke midlene til forebyggende arbeid overfor risikoutsatt ungdom. Jeg fikk tidlig ideen om det vi nå skal arrangere, og med støtte fra samferdselsdepartementet, minnegaven fra familien og andre samarbeidspartnere, pluss et godt sammensatt lag, så er vi nå klare for å gjennomføre Bli Zett konferansen, sier en forventningsfull Brita.

Konferanse og workshop

Målet til Bli Zett konferansen er å løfte de unge deltakerne og å gi dem læring og engasjement rundt temaet på en interaktiv og meningsfull måte. Bli Zett konferansen er sydd sammen med stødig prosjekthånd fra Lyk-z & døtre, representert ved prosjektleder Ingeborg Lykseth og koordinator Hilde Skaadel. – Vi ble kontaktet av Brita, og synes umiddelbart at dette var et givende prosjekt, vi synes det var flott at hun tenkte på oss. Gjennom vårt Frog-prosjekt jobber vi daglig med ungdommer som har vært i utenforskap i lang tid, men funnet veien tilbake. En rekke av ”våre” ungdommer kommer til å ha stor nytte av denne dagen, og de ser veldig frem til dette, sier en entusiastisk prosjektleder Ingeborg Lykseth fra Lyk-z & døtre.

Et arrangement med gode hjelpere og samarbeidspartnere.

– Vi i Lyk-z & døtre, sammen med Trygg Trafikk, Skien kommune ved Frøydis Straume og Fenomen ved Jan Thomas Moen har utarbeidet denne konferansedagen, som vi både tror og håper vil gi stor nytte både for all ungdom vi har bedt med, og de involverte voksne som vil overvære Bli Zett konferansen. Vi har også fått med oss mange lokale aktører som har stilt opp med tjenester og produkter som kommer godt med når et stort arrangement som dette skal gjennomføres. Vi vil ha et relevant kulturinnslag, flere unge på scenen som forteller om sine erfaringer i trafikken, noen med fatale konsekvenser. Vi har fagfolk og foredragsholdere, samt interaktivitet og relasjonsbygging på scenen og i fellesarealene, meddeler økonomi ansvarlig og koordinator for arrangementet Hilde Skaadel. Frøydis Straume fra Skien kommune er glad for å være delaktig i Bli Zett konferansen, og det å kunne ha med ungdommer på arrangementet. – Vi i Skien kommune støtter opp om dette prosjektet, fordi det er viktig at ungdom så tidlig som mulig, og så fort som mulig får jobbe med egne holdninger i forhold til selvfølelse, og det å ta gode valg, enten det er i trafikken eller på egne vegne i egne liv.

Konferansen er fulltegnet – 220 deltakere.

Bli Zett konferansen er et lukket arrangement for målgrupper knyttet til ungdomsskoler og videregående. Det er ungdommer representert fra hele Telemark, fra skoler, lærlinger, Nav Talenthuset og Frog-systemet. Det er første gang det arrangeres Bli Zett konferansen forteller Ingeborg. – Med all den interesse som har vært rundt program og ønske om å delta, så håper vi at dette kan bli en årlig begivenhet som kan bygges videre på, og gjøres større neste år. Kanskje Bli Zett konferansen også kan arrangeres rundt om i Norges land. Avslutningsvis forteller Brita Straume at hun har et stort håp om at familien til den omkomne gutten opplever denne konferansen og workshopen positiv. – Redder vi en ungdom med dette initiativet, så vil det være et optimalt mål å nå. Jeg håper det gjør sorgen for de pårørende enklere å leve med videre etter vi har fått realisert minnegaven. En slags «donasjon» av holdninger til ungdom i dag, at de kan lære av andres feil.   Tekst & Foto: Jan Thomas Moen