Bulkedagen kommer

Kombinasjonen glatt føre, mørke og førjulsstress skaper en av kalenderens minst hyggelige trafikkmerkedager. Rundt 22. desember hvert år kommer dagen som ofte blir kalt for «Bulkedagen». Ikke bli en del av statistikken dette året. Vi har råd til både deg som kjører bil og deg som tar julehandelen til fots.

Flere faktorer skaper trafikkfenomen

Hva er det som gjør tiden rundt den 22. desember til den perioden i året der det bulkes flest biler i Norge? I følge Bård Morten Johansen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk, er årsaken at flere uheldige krefter når sitt maksnivå samtidig. – I perioden før jul skjer det en del med oss som trafikanter. Vi opplever knapphet på tid. Det er veldig mye som skal skje i en kort periode. Det medfører høyere eksponering for trafikkulykker fordi det skjer mer transport i Julestria – enten det er til fots, i bilen eller på trikken. Det i seg selv øker sannsynligheten for skader, forteller han. – Det at vi øker aktivitetsnivået fysisk er en ting, men vi øker også det psykiske aktivitetsnivået. Det gjør at vi i lavere grad klarer å holde fokus på det som er viktigst når vi er ute på veien, nemlig trafikksikkerheten. Når dette kombineres med mer trafikk, økt stressnivå, mørke og utfordrende kjøreforhold, skapes fenomener som Bulkedagen, forklarer Johansen videre.

Unormal skademengde – hvert år

I følge tall fra forsikringsselskapet If er økningen i materielle bilskader på Bulkedagen på hele 87 prosent. Statistikk basert på skademeldinger fra forsikringsselskapene forøvrig viser at de fem vanligste ulykkesårsakene på Bulkedagen er rygging (20 prosent), eneulykker (17 prosent), påkjørsler bakfra (17 prosent), påkjørt parkert kjøretøy (13 prosent) og kryssende kjøreretninger i kryss (11 prosent).

– Veien fra skader på bilen til skader på deg og dine er ubehagelig kort, sier Bård Morten Johansen, seniorrådgiver.

Bård Morten Johansen understreker at ulykkestypene i biltrafikken denne dagen stort sett ikke medfører skader på mennesker – heldigvis: – Stort sett kommer økningen i ulykker denne dagen i form av materielle skader og ikke nødvendigvis ved ulykker som går på helsa løs og fører til personskader. Det kan skyldes at de fleste av uhellene skjer i områder med lav fart. Mye av dette er ulykker i parkeringshus, kryss og andre trafikksituasjoner med lav fart, kommenterer seniorrådgiveren. Samtidig advarer han mot å senke skuldrene for mye i en stresstung førjulstid: – Veien fra skader på bilen til skader på deg og dine er ubehagelig kort.

Kjære bilfører – hold deg trygg i trafikken på Bulkedagen:

  • Når det er økt risiko bør du øke sikkerhetsavstanden. Pass på å skape ekstra god plass for bilen som ligger foran deg.
  • Hold generelt lavere fart enn ellers. Det er noe av det lureste du gjør i denne perioden.
  • Husk på mengden ryggeulykker på Bulkedagen. Det smarteste du gjør er å rygge inn på parkeringsplassen når du parkerer. Dermed slipper du å rygge ut i trafikkstrømmen på veien hjem.
  • Ta deg ekstra god tid og behold kontrollen. Ikke la deg stresse eller presses til å ta dårlige valg av folk som venter på parkeringsplassen din eller utålmodige fotgjengere.
  • Ikke glem at det er store forskjeller på kjøring, parkering og rygging i desember og juli. Du bør ikke undervurdere hva isete ruter, dårlig sikt og både ditt og andres stress gjør med deg og andre mennesker i trafikken.

Kjære fotgjenger – hold deg trygg i trafikken på Bulkedagen du også:

  • Forbered deg på flere uoppmerksomme bilister. Ikke undervurder stressnivået og den manglende graden av oppmerksomhet fra sjåføren bak rattet på biler du møter.
  • Sørg for å være synlig – også i områder med gatelys. Å være mest mulig synlig i vintermørket betyr å bruke refleks, og områder med gatelys gir en falsk trygghet.
  • Husk den gode, gamle regelen om å ikke stole for mye på andre i trafikken. Vær sikker på at bilførerne har sett deg og faktisk er klare til å slippe deg over. Om du ikke er sikker, så venter du til det er mulig å krysse veien helt trygt.
  • Ta deg tid, stress ned. Du kommer tidsnok frem.