Distriktsleder i Oppland

Distriktslederen leder Trygg Trafikks virksomhet i fylket med ansvar for at trafikkopplæring og informasjon om trafikksikkerhet blir gjennomført som et ledd i en samordnet innsats mot trafikkulykkene.

Distriktslederen skal nå Trygg Trafikks hovedmål som er å:

 • Være pådriver i arbeidet for trafikksikker oppvekst
 • Påvirke beslutningstakere til å prioritere trafikksikkerhet
 • Bidra til at trafikantene tar riktige valg

Distriktslederens oppgaver vil være

 • I samarbeid med fylker og kommuner være pådriver for at det arbeides tverrfaglig med trafikksikkerhet
 • Samarbeide med fylkets trafikksikkerhetsutvalg
 • I samarbeid med Trygg Trafikk sentralt holde ulike kurs knyttet til trafikkopplæring for barnehagepersonale, lærere og i lærerutdanningene.
 • Medie- og publikumskontakt
 • Samarbeid og nettverksbygging

Vi søker en person som

 • ønsker å bidra i arbeidet med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken
 • har høyere utdanning
 • har kjennskap til politiske prosesser, skole- og kommunestruktur
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • er selvstendig, med evne til å jobbe i team/prosjekt
 • har evne til å utvikle og vedlikeholde nettverk
 • er god på relasjonsbygging
 • er initiativrik, målrettet og strukturert
 • Har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr:

 • en selvstendig og utfordrende jobb
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • varierte arbeidsoppgaver
 • dyktige kolleger over hele landet
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Søknad med CV og attestkopier sendes på mail til hovedkontor@tryggtrafikk.no eller til Trygg Trafikk, postboks 277, Oslo sentrum, 0131 Oslo innen 10. november 2017 Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Jan Johansen, tlf 905 98 730 eller avdelingsleder Knut Skjetne tlf 952 53 114. Her finner du stillingen på Finn.no.