En farlig duell mellom fornuft og følelser: 16-åringer på vei

Jobber du med tenåringer? Da kjenner du godt til deres verden som kan se omtrent slik ut: Den ligger der åpen, kanskje litt skummel, men det meste er mulig – og grenser testes ut i mange retninger. Konsekvensen av å ta mindre gode valg er foreløpig ikke fremst i pannen.

Veivalg for livet  

Nå lanserer vi et interaktivt halvdagskurs for 10. trinn, utviklet i samarbeid med forfatter og superlærer Håvard Tjora. Hensikten er å få ned den kraftige økningen i antall drepte og hardt skadde ungdommer i tiden etter ungdomsskolen. Dyster statistikk fra 2011 til 2020 – også kalt Trollveggen – viser at 16-åringer er spesielt utsatt for alvorlige trafikkulykker. Antall drepte og hardt skadde i denne perioden tar et vanvittig sprang fra de er 15 år – snaut 50 ungdommer – til de er 16 år: Da er antallet oppe i rundt 230. 

Antall drepte og hardt skadde er totalen i perioden 2011–2020.  

Hvorfor øker risikoen så enormt i denne alderen? 

Selvinnsikten er under utvikling, og det handler om at 16-åringer tar mindre gode valg fordi de er ferske når det gjelder risiko- og konsekvensvurdering. Guttene er i denne sammenheng overrepresentert. De tar større risiko og jakter i større grad på fart og spenning. For å overleve ungdomstiden trenger de først og fremst kunnskap om temaene som i størst grad påvirker ulykkene og omfanget av dem: fart, rus, oppmerksomhet og sikring. Vi får presentert forskningsbasert kunnskap – blant annet om hvordan hjernen fungerer i visse situasjoner. Dette gir ofte aha-opplevelser og rom for ettertanke. 

Hormoner og følelser på tur  

Når hormonene er på heisatur i kroppen og følelsene trumfer sunn fornuft, er det lett å la seg påvirke av sprø innfall, topp stemning og heiarop fra gjengen. Det å få gode holdninger er en læringsprosess i seg selv. Refleksjoner rundt livets små og store utfordringer er gull, og her får de prøve seg både på egen hånd og i samspill med medelever.  

«Emosjonene våre utvikles voldsomt i ungdomsåra. Evnen til å la seg påvirke av følelsene vokser fortere enn evnen til å regulere dem. Det gjør at det er lettere å ta følelsesstyrte valg over fornuftsbaserte valg. Og i trafikken gjør det oss svært sårbare.» Håvard Tjora  

Interaktiv undervisning 

Prosjektleder Amad Nasir i Trygg Trafikk forteller hvordan lærer enkelt kan styre undervisningen i klassen med det nye interaktive verktøyet: – Som lærer har du mulighet til å få alle påloggede elever til å samles på én side, ha svarte skjermer for at de skal følge med på tavla eller ta dem med til ulike moduler og sider. Elevene jobber i grupper, individuelt og i plenum. Noen av oppgavene utføres utendørs i skolens nærområde. Elevene får blant annet erfare hva fart og føre har å si for risiko og sikkerhet. Det kan være forskjellen på liv og død, sier Nasir.  Det er som regel lettere å huske noe man har opplevd fysisk – i god kombinasjon med fakta som dreier seg om dem direkte. Når 16-åringene blir bevisst på hvor utsatt de faktisk er i trafikken, blir det enklere for dem å ta gode valg.  Bak Veivalg står Statens vegvesen, Norsk vegmuseum og Trygg Trafikk.