En god dag for trafikksikkerhetsarbeidet: Hareide sier ja til streknings-ATK