Er førerrett en menneskerett? Trafikksikkerhetskonferansen 2022

Trygg Trafikk inviterer til den nasjonale trafikksikkerhetskonferansen 27.april 2022. Et samfunnsaktuelt og betent tema vil bli satt på dagsorden, når Trygg Trafikk stiller spørsmål ved hvilke krav som bør settes til føreren. Er førerrett en menneskerett? Dette er tema for Trafikksikkerhetskonferansen 2022.

– Førerretten er en tematikk som er berører og engasjerer mange. Vi lever lengre og får flere eldre sjåfører i årene som kommer, samtidig får bilene stadig ny teknologi som krever ny kompetanse, forteller direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen. 

Er individets frihet viktigere enn trafikanters sikkerhet? 

Krav til helseattest for eldre førere over 80 år og førerkort til 16 åringer i distriktene er noen av sakene som er til behandling hos myndighetene.  

– Førerretten berører noen vanskelige etiske problemstillinger som viser hvor komplekst trafikksikkerhetsarbeidet er. For hvor går egentlig grensen mellom enkeltmenneskets rett til å bestemme over egen mobilitet og samfunnets ansvar for å beskytte medtrafikanter?, spør Johansen. 

  • Hvilke krav bør settes til førerne når det kommer til helse, alder og kompetanse?  
  • Hvilke konsekvenser har ny teknologi for trafikkopplæringen? 
  • Bør fartsdømte  unge førere få tilbake førerkortet hvis de gjennomgår en opplæring og registrerer atferden sin? 

Dette er noen av temaene som vil belyses når Trygg Trafikk inviterer regjeringen, myndighetene og fagfolk til å snakke om førerretten. 

Vi ønsker å nå ut til flere 

Den nasjonale trafikksikkerhetskonferansen arrangeres på Radisson Blu Skandinavia Hotel i Oslo onsdag 27.april. Trygg Trafikk håper å kunne arrangere trafikksikkerhetskonferansen som en hybridkonferanse i 2022 med mulighet for både digital og fysisk deltagelse dersom korona-restriksjonene tillater det.  – Vårt mål er først og fremst å tilby deltagerne et faglig sterkt og variert program, men samtidig er det viktig for oss å tilby en arena for nettverksbygging. Derfor håper vi at det igjen blir mulig å delta fysisk på trafikksikkerhetskonferansen i 2022, samtidig som vi håper på stor deltagelse digitalt, sier Johansen.  Meld deg på Norges største trafikksikkerhetskonferanse i dag!  Til tross for nye restriksjoner knyttet til koronaviruset er det åpnet for påmeldinger både digitalt og fysisk til trafikksikkerhetskonferansen i 2022. Det er lenge til 27.april og mye kan fortsatt skje frem til da. Dersom nasjonale eller lokale restriksjoner fører til at det ikke lar seg gjøre å samles til en fysisk konferanse vil billettene omgjøres til digitale pass og mellomlegget blir refundert.