Er noen fritatt fra å opptre forutsigbart i trafikken?