Et viktig vedtak: Alle som omkommer i trafikken, skal obduseres