Et viktig vedtak: Alle som omkommer i trafikken, skal obduseres

Et enstemmig storting stemte sist mandag for endringen i obduksjonsloven som innebærer at det skal gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon av alle drepte i veitrafikken. Målet er å få vite mer om hvorfor trafikkulykker skjer.

Trygg Trafikk er glade for vedtaket om rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte. Ved å avdekke faktisk dødsårsak i trafikkulykker, vil vi få bedre kunnskap om hendelsesforløp, årsaksfaktorer og skademekanismer. Det er viktig både for pårørende og for samfunnet generelt.

Mer kunnskap

Fram til i dag obduseres litt over halvparten av de som omkommer i trafikken. Det er også store regionale forskjeller. Det har kun vært gjennomført obduksjon i de sakene der påtalemyndigheten har funnet det nødvendig av hensyn til etterforskningen. Ved å obdusere alle, vil vi få et tydeligere bilde av ulykkene. – Obduksjon kan gi oss svar på hvorfor og hvordan ulykken skjedde, og gi kunnskap om hva vi må prioritere for å unngå dødsulykker i fremtiden. Det er både de pårørende og samfunnet tjent med. Derfor er dette vedtaket viktig for å bedre trafikksikkerheten, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Nødvendig for å kunne forebygge

Politiet blir ansvarlig for å sørge for at alle som omkommer i veitrafikken blir obdusert. I stortingsvedtaket står det at «rettsmedisinsk obduksjon vil kunne bidra til å gi mer informasjon om hendelsesforløp og årsaker ved trafikkulykker, og derfor gi viktig informasjon som kan brukes i arbeidet med trafikksikkerhet». -Det er stor sannsynlighet for at rettsmedisinerne vil finne viktig informasjon om ulykken og som vil gi oss viktig kunnskap for å fortsette arbeidet med å forebygge ulykker i trafikken, sier Johansen.

Store mørketall

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er svært glad for dette vedtaket og underbygger det med at det finnes store mørketall i dette bildet. Blant annet vet vi ikke i dag hvor mange av dem som er involvert i alvorlige ulykker som er påvirket av rusmidler. Vi vet heller ikke hvor mange som er alvorlig syke i det øyeblikket en trafikkulykke inntreffer.

Pårørende trenger svar

Mange pårørende sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål etter en trafikkulykke. En del av det å bearbeide sorgen og tapet, er å svar på hva som skjedde og hvorfor. Obduksjoner vil kunne gi svar på mye av det pårørende ønsker å få svar på.   Les hele saken herSaken omtalt i Aftenposten