Etter en høytidelig skolestart er det gode vaner i hverdagen som teller