Etter en høytidelig skolestart er det gode vaner i hverdagen som teller

60 000 førsteklassinger har startet på skolen – en stor merkedag i livet! Barna har gått på rød løper, gjennom portaler – eller kanskje opp ei trapp for å hilse på rektor og læreren sin. Før var jeg til stede som rektor, denne gangen var min første som avdelingsleder for Opplæring i Trygg Trafikk.

Lena Westrum, avdelingsleder opplæring barn og ungdom, har skrevet dette innlegget. Nå kommer dagene der elever skal både til og fra skolen. Dette er starten på nye utfordringer ved å tilpasse seg en klasse, en lærer og nye omgivelser. Nå skal de finne nye venner og navigere i alle aspekter ved livet på skolen. Ikke minst det lærere forventer av elever, og det elever kan forvente å lære. Jeg har kjent på disse forventningene selv.  

Det gleder meg at trygg skolevei er så viktig for Trygg Trafikk 

I min nye rolle skal jeg være – og jeg er – dypt engasjert i læring. Ikke bare den som foregår i skolens regi, men også på andre arenaer. Jeg bryr meg om at barna møter gode forbilder og får gode vaner. Jeg ønsker at barna får utfolde seg og oppleve mestring, alt innenfor trygge rammer der de selv etter hvert forstår hva som er farlig, og hva som er trygt. Her er skoleveien et viktig element.  De aller fleste barn er daglig ute i trafikken. Trygt nærmiljø og trygg skolevei er viktige faktorer for å nå nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken.   

Foreldrene, politiet og Trygg Trafikk – sammen er vi tett på skolestarterne

Både før og under skolestart snakket jeg med mange gode kolleger over hele landet, og det er tydelig at vi har vært tett på skolestart de siste ukene. Noen ganger er vi med når den røde løperen er lagt ut, andre ganger snakker vi med NRK eller andre om det som skaper gode vaner i trafikken. Det varierer fra fylke til fylke, men skolestart er alltid viktig for oss – i alle landets fylker.  

Hjertesone rundt skolen – en form for dugnad 

Vi i Trygg Trafikk er på ingen måte alene om å jobbe for bedre trafikksikkerhet. Mange skoler har fått ny status som Hjertesone-skole, og dette er et av våre viktigste satsningsområder for trygg og sikker skolevei. Det gleder meg at så mange kommuner, elever og foreldre har samarbeidet for å få dette til. Politiet har vært ute med intensivert kontroll rundt skoler og barnehager. Bare i hovedstaden kontrollerte Oslo politidistrikt rundt 200 barne- og ungdomsskoler i forbindelse med skolestart – blant annet sikring av barn i bil. Jeg ser frivillige trafikkvakter på mange steder, og jeg vet at foreldre spiller en vital rolle i arbeidet for å gjøre skoleveien tryggere for alle barn. Det at vi er så mange som er tett på skolestarterne, tenker jeg er helt essensielt for denne nye fasen i livet.  

Det er ikke bak rattet du lærer barna dine å mestre trafikken

Det viktigste du som forelder kan bidra med, er å la barn og unge gå eller sykle til skolen. Vi vet at elevene selv vil dette. Det er på vei til skolen at fine ting kan skje! Barn finner sammen og får en god start på dagen – og ikke minst en dose fysisk aktivitet i frisk luft.   Det krever at du viser vei, så klart. Barna ser hva du gjør og liker å herme. Viser du dem hvordan de trygt kan komme seg til og fra skolen, legger du grunnlag for gode vaner – enten det er til fots eller på sykkel. 

Færre biler rundt skolen – tryggere skolevei

Vi er ofte ute og snakker med skoleeiere om hva som bidrar til tryggere skolevei – og én ting er sikkert: Færre foreldre i bil rundt skolen når skolen starter eller slutter, reduserer antall farlige situasjoner. Jeg tror sterkt på at foreldre og skolen samarbeider for å hjelpe barna med å bli trygge trafikanter. Når gode vaner læres tidlig, varer de gjerne livet ut.   

Barnehage, småskole eller SFO – vi har læringsressurser til alle

Til slutt vil jeg gjerne anbefale alle å ta en titt på være læringsressurser. Alle våre ressurser er gratis og kan brukes av barna selv, foresatte, skoler og barnehager. Vi har til og med ressurser for SFO. Ta en titt her:  

  • Barnas trafikklubb – Klubben er gratis og har lett tilgjengelig pedagogisk innhold om trafikksikkerhet. Du finner filmserier, øveoppgaver og forslag til praktiske aktiviteter. Innholdet vårt kan enkelt integreres i arbeid med rammeplan, læreplanverket og i hverdagen generelt.
  • Sykkeldyktig – skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet. Sykkeldyktig.no er et verktøy for alle lærere i grunnskolen.
  • Hjertesone – En hjertesone rundt skolen gjør det sikrere for elevene å gå eller sykle. Mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesoner er bra for alle!

 Til slutt, vil jeg ønske alle et strålende nytt skoleår!