Etterlyser umiddelbare tiltak for å redusere dødsfall blant fotgjengere og syklister