Fagmøte: Hvordan bedre sikkerhet for myke trafikanter ved veiarbeid?

Den 7. mars avholdt Trygg Trafikk et fagmøte om hvordan vi kan bedre sikkerheten for myke trafikanter ved veiarbeid. Interessen var stor, med om lag 300 deltakere fra hele landet, de fleste digitalt.

Må bli mer bevisst på myke trafikanters forutsetninger

Bård Morten Johansen og Renata Torquato Steinbakk, fra Trygg Trafikk.

Renata Torquato Steinbakk, spesialrådgiver i Trygg Trafikk, fremhevet at relevante aktører må bli mer bevisste på myke trafikanters forutsetninger når de planlegger og gjennomfører veiarbeid. Hun minnet oss om at syklister og fotgjengere er særlig utsatte ved vegarbeid, og at disse vil være den tapende part i et sammenstøt med et arbeidskjøretøy. Noen grupper er ekstra sårbare, blant annet barn, ungdommer, eldre og bevegelseshemmede. – Vi mennesker søker raskeste alternativ når vi sykler og går. Når veiarbeid påvirker transportetappen vår, velger vi nødvendigvis ikke det sikreste alternativet. God informasjon om alternative ruter, for eksempel ved skilting, er viktig, men ikke nok. Vi må også fjerne risiko og omdirigere ved hjelp av infrastrukturen, forteller Steinbakk.

Flere områder det kan tas grep

På fagmøtet ble det presentert ulike perspektiver på hvordan vi kan bedre sikkerheten for myke trafikanter ved veiarbeid. Hilde Mari Hvidsten, fra Statens vegvesen, presenterte gjeldende regelverk for varsling og sikring. – Vi opplever at de fleste aktørene prøver så godt de kan å følge regelverket. Likevel ser vi at det i praksis kan være vanskelig å få til gode løsninger. Det er mange hensyn å ta ved vegarbeid, og det er ikke alltid man legger trafikantenes forutsetninger til grunn. Det kan også være fysiske begrensninger på stedet, eller at man ikke kjenner til handlingsrommet i regelverket, sier Hvidsten. Nils Anders Holte, fra Hæhre entreprenør, snakket om hvordan de i bransjen jobber for økt bevissthet på sikkerhet i sitt virke. Vi fikk også høre Maria Husby Gjølgali, rektor ved Ranheim skole i Trøndelag, fortelle om utfordringer og erfaringer med veiarbeid rundt skolen. – Fagmøtet viser hvor sammensatte utfordringene er, og hvor viktig det er at de ulike aktørene samarbeider. Trygg Trafikk har et særlig ansvar for å sikre barn og unge i trafikken. Derfor er vi opptatt av at veiarbeid ved skoler og skolevei koordineres godt på tvers av aktører, og at dette gjøres i en tidlig fase. I tillegg må det følges opp i hele arbeidsperioden, avslutter Tanja Loftsgarden fagdirektør i Trygg Trafikk.       Ønsker du å få invitasjon til våre fagmøter? Du kan delta enten fysisk eller digitalt. Meld deg på vårt nyhetsbrev, i bunnen av denne siden, for informasjon om fremtidige fagmøter.