Fagmøte: Kan vi forhindre trafikkfarlig «rulling»?