Falsk «kampanje». Ikke fra Trygg Trafikk

Vi registrerer at Sykkelmafiaen har vært ute med en kampanje i Oslo-området på «våre vegne» rundt refleksdagen. Dette finner vi beklagelig.

Trygg Trafikk er opptatt av trafikksikkerhet for alle trafikanter, og arbeider med tiltak på ulike nivå. Det er ikke greit at noen misbruker logoen vår til å spre feil informasjon som ikke kommer fra oss. 

 Vi har et mål om færrest mulig hardt skadde og drepte i trafikken, og har derfor invitert Sykkelmafiaen til en samsnakk om mulige felles mål og tiltak.