Fartsgrenser på motorveiene

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) ønsker variable fartsgrenser på veiene. – Et godt forslag, mener direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Forslaget fra regjeringen er å heve fartsgrensen på enkelte motorveier til 110 km/t. Samtidig vil statssekretær Bård Hoksrud innføre variable fartsgrenser.

Reduserer ulykkene

Det betyr fartsgrenser som tilpasses været, og som kan settes betydelig ned hvis føreforholdene er vanskelige. Samtidig sier Hoksrud at fartsgrensen må senkes på ulykkesutsatte veier. – Vi mener forslaget om variable fartsgrenser er godt. Dette har vi lenge ønsket oss. Vi er også helt enige når det gjelder veier med mange ulykker. Der må farten ned, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk. Tidligere har Vegdirektoratet foreslått en prøveordning med 110 km/t på E18 i Vestfold. – Vi er skeptiske til hastighetsøkninger, fordi all forskning viser at det fører til flere ulykker. Men hvis en forholder seg til de få strekningene som i dag har fartsgrense 100 km/t, er ikke dette noe dramatisk forslag, sier Johansen.

Ønsker ikke 130 km/t

Det har tidligere kommet forslag om at nye motorveier skal ha en fartsgrense på 130 km/t. – Vi ønsker ikke det. Forskning og erfaringer fra utlandet viser at det ikke er fornuftig, sier Johansen. I 2008 viste en rapport fra det danske Vejdirektoratet at omleggingen av fartsgrensene hadde ført til flere ulykker på motorveiene der fartsgrensen var satt opp fra 110 til 130 km/t. I Sverige førte en hastighetsendring fra 110 til 120 km/t på motorveier til en liten økning i antall omkomne, og en ganske stor økning i antall hardt skadde. Samtidig reduserte svenskene hastigheten fra 110 til 100 km/t på en rekke strekninger, noe som førte til en reduksjon i antall drepte og hardt skadde.