Felles dugnad mot motorsykkelulykker

Motorsykkel på vei rundt i en sving i fart.

Den 8. mai samles Statens vegvesen, NAF, NMCU, Trygg Trafikk og en rekke andre aktører på Tyrigrava under paraplyen MC-dugnaden. Samlingen er for å markere en felles innsats mot alvorlige MC-ulykker i trafikken.

I fjor omkom 20 motorsyklister. Dette utgjør en stor andel av dødsulykkene sett i forhold til antall motorsyklister på veinettet.  

– Dette er langt fra akseptabelt. Derfor er det så viktig med slike markeringer. Et godt samarbeid mellom myndigheter og øvrige aktører er en forutsetning for å kunne lykkes. Vi må gjøre mer av det vi vet virker, i tillegg til nye effektive tiltak. Ellers kan dette utvikle seg i feil retning, sier Bård Morten Johansen, fagsjef Trygg Trafikk. 

Ulykken kan skje den beste fører 

Motorsykkelsesongen har startet, og mange førere har ventet lenge på å få komme seg opp i sadelen. Når motorsyklister omkommer, skyldes to av tre dødsfall feil fra MC-føreren. 

– De aller fleste motorsyklister er voksne, fornuftige og kompetente mennesker som tar både kjøretøy og kjøring på største alvor. Samtidig får ikke motorsyklisten like mye hjelp av nyere sikkerhetstiltak i kjøretøy og infrastruktur som bilførere. Det hviler et stort ansvar på den enkelte som fører motorsykkelen. Grensen mellom suksess og fiasko er hårfin sammenliknet med om du sitter beskyttet i en bil, sier Johansen. 

Satser på forskning og informasjonskampanjer 

Informasjonskampanjer, tiltak rettet mot førerutvikling og videreføring av forskningsprosjektet som registrerer hvordan motorsyklister fordeler oppmerksomheten, er hovedpunktene for å få bukt med MC-ulykker i Nasjonal transportplan.  

– Både forskning som gir oss mer innsikt om ulykkene og kunnskapsbaserte tiltak, er helt avgjørende for å redde liv. I tillegg må de gode tiltakene og den viktige informasjonen nå ut til alle motorsyklister. De som jobber med opplæring, kampanjer, bygging, drift og vedlikehold, bidrar mye for å forebygge ulykkene. Like fullt må motorsyklister akseptere at mye av ansvaret ligger hos dem, avslutter Johansen. 

Felles budskap i sosiale medier fra Nord universitet, NAF MC, NMCU, MCF, Trafikkforum, KNA, Statens vegvesen, NMCF, Norges trafikkskoleforbund, Utrykningspolitet og Trygg Trafikk.