Felles front for sykkelopplæring i skolen

Utdanningsdirektoratet har lagt frem en skisse til nye læreplaner hvor dagens trafikk- og sykkelopplæring er tatt ut.

– Vi står samlet bak at trafikk- og sykkelopplæring må tilbake i læreplanene slik at barna våre får kunnskapen og ferdighetene de trenger for å kunne sykle og gå trygt Dette er veldig viktig uavhengig om vi har et trafikk-, miljø- eller helseperspektiv, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Aktørene som stiller seg bak uttalelsen er: Trygg Trafikk, Norges Automobil Forbund (NAF), Norges Cykleforbund, Syklistenes Landsforening, Foreldreutvalget for grunnopplæringen (fug), MA-rusfri trafikk, Ung i trafikken, Miljøagentene, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og Norges Lastebileier-forbund (NLF).

Nasjonal sykkelsatsing

I dagens læreplaner er trafikk- og sykkelopplæring forankret i både kroppsøving og naturfag. Der står det at barna skal lære seg trafikkregler for fotgjengere og syklister. De skal praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel, og de skal gjøre greie for hvordan trafikksikkerhetsutstyr hindrer og minsker skader ved uhell og ulykker.

– Det er en stor satsing på at flere skal sykle og gå over hele landet. I lys av dette blir det et stort paradoks hvis trafikk- og sykkelopplæring tas ut av læreplanene. Jeg håper at Utdanningsdirektoratet ser dette slik at elevene fortsatt vil få trafikk- og sykkelopplæring i skolen, sier Meisfjord.

Alle går på skole

Selv om foreldrene har hovedansvaret for egne barns sikkerhet og trafikkforståelse er skolen en viktig fellesarena for læring.

– Barna våre er de mest sårbare ute i trafikken spesielt når de sykler og går. Derfor er det viktig at vi tidlig etablerer et godt grunnlag for trafikkforståelse og sørger for at de kan gå og sykle trygt til og fra skolen. Det er i skolen vi når alle barna, avslutter Meisfjord.

 

Her finner du vår felles uttalelse om fortsatt trafikk- og sykkelopplæring i skolen i .pdf