Felles uttalelse om opphevelse av krav til helseattest for eldre førere