Felles uttalelse til høring om forslag til nye regler for små elektriske kjøretøy