Fikk teste ut kunnskapen i praksis

Visste du at mye av ekspertisen på trafikksikkerhet i Norge er samlet i Stjørdalen utenfor Trondheim? Årlig utdannes om lag 100 trafikklærere fra Nord Universitet. Trygg Trafikks ansatte fikk være elever i to dager der både praktiske og teoretiske oppgaver sto på timeplanen.

Trafikkopplæringen i Norge er en av verdens beste og mye av undervisningen skjer på Nord Universitet i Stjørdalen utenfor Trondheim. Her utdannes årlig rundt 100 trafikklærere og alle har vært gjennom en bred opplæring i fag som pedagogikk, trafikkjus, trafikkpsykologi, teknologi og en rekke andre fag. – Studiet er unikt og vi har studenter fra hele landet. De siste årene har vi hatt en merkbar oppgang i antall kvinnelige studenter og vi opplever også at studentene er yngre nå enn for noen år siden, sier studieleder Ståle Lødemel. Nylig fikk også Trygg Trafikks ansatte et innblikk i trafikkopplæringen gjennom den såkalte TT-skolen, en intern opplæring i regi av Trygg Trafikk. Målet er å løfte breddekompetansen hos de ansatte utover kjernesakene de vanligvis jobber med. – Det er viktig at vi som jobber med trafikkopplæring og trafikksikkerhet har kunnskap om alle forhold som påvirker trafikksikkerheten. Innsikt i tema som menneskets adferd, miljø og teknologi er viktig for å forstå samspillet i trafikken, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, en av initiativtakerne bak TT-skolen. Verdifullt med ny kunnskap TT skolen består av i alt tre moduler og denne gangen var temaet” Mennesket og kjøretøy”. De ansatte fikk oppleve hvordan teknologien virker i praksis gjennom en full dag med testkjøring på Lånkebanen. På banen ble man delt inn i flere grupper og under trygge forhold fikk en teste ut øvelser som unnastyring, feltskifteteknologi, kurvkjørestyring og annet med ulik fart og i ulike situasjoner. Distriktsleder i Akershus, Unni Knutli, var en av deltakerne som fikk prøvd seg bak rattet. – Det er veldig bra å få ny kunnskap som ikke ligger innunder den vanlige hverdagen jeg står i. Trygg Trafikk ‘s ansatte må være kjent med hvilken fremtid vi går inn i på bilutvikling og teknologiske støtte slik at vi er beredt til å kunne møte hvilken som helst fagdiskusjon uansett miljø. Vi skal være kunnskapsrike og troverdige uansett tema, sier hun. Norge i verdenstoppen på trafikksikkerhet Trafikk er en praktisk ferdighet som først og fremst må opplevelse og Bård Morten Johansen understreker at dersom man skal drive trafikkopplæring og snakke om sikkerhet, bør man ha noe mer enn teoretisk ballast. – Det er viktig at du vet hvordan du skal oppføre deg når for eksempel du får skrens på bilen i en bil som er smekkfull av ny teknologi. Noe av tankene er at vi som jobber med trafikksikkerhet skal være i stand til å bli kjent med ny kjøretøyteknologi og førestøttesystemer. Hvordan reagerer vi i ulike situasjoner, ikke minst i situasjoner med tapt kontroll, sier Johansen Norge ligger i verdenstoppen på trafikksikkerhet og Johansen mener endel av årsaken er systematisk kunnskapsbasert arbeid over lang tid. – I Norge ligger vi langt fremme i trafikksikkerhetsarbeidet og en fordel er at vi jobber på tvers av kunnskap, interesser og fagfelt. Vi har lang tradisjon for at det private og offentlige jobber tett sammen, noe som er en viktig suksessfaktor for å nå mange av de nasjonale målene, sier han.