Fjerning av helseattesten for eldre er uansvarlig

Et flertall i Stortinget har besluttet å fjerne kravet om obligatorisk helseattest for eldre over 80 år. – Uansvarlig og mot alle faglige anbefalinger, sier Miriam Kvanvik, myndighetskontakt i Trygg Trafikk.

Kravet til helseattest for å opprettholde førerretten etter fylte 80 år fungerer som et viktig sikkerhetsnett for å oppdage personer med kognitiv svikt eller andre helseutfordringer som gjør dem til en fare for seg selv eller andre i trafikken. -Når den faste helsekontrollen hos fastlegen nå skal fjernes, mister samfunnet en god mulighet til å fange opp trafikkfarlige bilførere. Det er alvorlig for trafikksikkerheten, sier Kvanvik.

Alder er ikke avgjørende i seg selv

Kravet til helseattest ble hevet fra 75 år til 80 år i 2019. Endringen var i tråd med en samlet vurdering av relevant kunnskap innen helse- og trafikksikkerhetsfeltet. Den var også gjenstand for en grundig høringsprosess, der bl.a. Statens vegvesen regionalt, Politidirektoratet, Statsforvalteren, Optikerforbundet og Legeforeningen støttet opp om ordningen. – De fleste eldre bilførere er erfarne og trygge sjåfører. Samtidig er det en sterk sammenheng mellom økende alder og økt forekomst av helseplager, sykdom og legemiddelbruk som påvirker kjøreevnen, og det kan vi ikke neglisjere. For eksempel anslås det at ca. 20 prosent over 80 år har demenssykdom. Dette bidrar til å øke ulykkesrisikoen blant eldre bilførere, sier Kvanvik.

Ikke stigmatiserende

Vedtaket om å fjerne kravet til helseattest er begrunnet med at ordningen er nedverdigende og stigmatiserer eldre over 80. – Det er vi uenig i. Kravet gjelder jo for alle etter en viss alder. Det er begrunnet utfra risiko, akkurat som barnekontroller på helsestasjonen, mammografi for kvinner etter fylte 50 år og prioriteringer for å få covid19-vaksine. Alle eldre som tilfredsstille helsekravene skal selvsagt få beholde førerkortet, sier Kvanvik. Et annet argument er at den obligatoriske helseattesten bidrar til å redusere mobiliteten for eldre, spesielt i distriktene. – Vi forstår godt at bilen er en viktig del av menneskers liv og mobilitet, og at det er sårt å miste førerretten. Men egen og andres sikkerhet burde vært prioritert, og det finnes andre måter samfunnet kan hjelpe eldre med å komme seg rundt, sier Kvanvik.

Dytter ansvaret over til de pårørende

Mange eldre skjønner selv godt når tiden er inne for å parkere bilen, men en del innser ikke dette. Den obligatoriske helseattesten gir fastlegen legitimitet til å foreta nødvendig helsetester. Når den obligatoriske helseattesten nå skal fjernes, vil mange eldre ikke lenger oppsøke fastlegen. Dermed dyttes ansvaret over til de pårørende, som får den krevende oppgaven med å ta den vanskelige samtalen med den eldre bilføreren, varsle helsetjenesten og politiet. – Samfunnet mister altså et viktig sikkerhetsnett og vi er svært skuffet over at Stortingets flertall ikke lyttet til faglige råd om å beholde, evaluere og forbedre ordningen, sier Kvanvik.

Innspill til høringsforslag

Trygg Trafikk ga i 2019 innspill til høringsforslaget om helseattest.