Går imot bygging av smale motorveier med fartsgrense 110 km/t