Gjensidigestiftelsen støtter sykkeldyktig.no

Gjensidigestiftelsen støtter etableringen av sykkeldyktig.no med 1,5 millioner kroner. Sykkeldyktig.no skal bidra til at alle barn skal få like muligheter til å skaffe seg gode ferdigheter på sykkel og grunnleggende kunnskap om trafikksikkerhet.

Barnehånd holder i venstre side av styret på en sykkel

Sykkeldyktig.no er et samarbeidsprosjekt mellom Trygg Trafikk, Syklistenes Landsforening, Norges Automobil-Forbund og Norges Cykleforbund. På sykkeldyktig.no vil lærere finne alt de trenger av læringsmateriell for å gjennomføre sykkelopplæring fra 4. til 7. trinn i grunnskolen. Det blir filmer og e-læringsoppgaver, og alt er til fri benyttelse for lærere, elever og foreldre. Sykkeldyktig.no skal være tilgjengelig for skolene fra 2020.

Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk

– Sykkeldyktig.no er det verktøyet skolene trenger for at elevene skal få trafikkopplæring på sykkel på en engasjerende måte. Her er både teori, praktiske øvelser og refleksjon vektlagt. Vi har naturligvis inkludert kompetansemålene i kroppsøving, sier Ragnhild Meisfjord, opplæringssjef i Trygg Trafikk.

Gir støtte til samfunnsnyttige formål

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape et tryggere samfunn.

Ingrid Tollånes fra Gjensidigestiftelsen

– Vi er glade for å kunne støtte prosjekt sykkeldyktig.no, fordi vi har gode erfaringer med prosjekter der aktører som har felles interesse, går sammen og forener sine krefter. Vi i Gjensidigestiftelsen arbeider for å forebygge ulykker og fremme fysisk aktivitet, og derfor passer dette løftet til sykkelopplæringen i skolen svært godt med vårt gavearbeid. Det at prosjektmaterialet blir tilgjengelig for alle, også utenfor skoleverket, er vi svært fornøyd med. Dette bidrar til at alle de som ønsker å få en tryggere sykkelhverdag, nå har mulighet til å tilegne seg bedre opplæring og informasjon, sier leder for samfunn og gave, Ingrid Tollånes, i Gjensidigestiftelsen.

Utvikler et engasjerende og interaktivt undervisningsmateriell

Bak sykkeldyktig.no står organisasjoner med solid erfaring og utfyllende kunnskap om sykkel- og trafikkopplæring. Sykkeldyktig.no blir et særlig godt verktøy for lærere som har ansvar for denne delen av kompetansemålene. Også foreldre vil finne mye nyttig informasjon og gode tips om sykling med sine barn. – Vi setter stor pris på at Gjensidigestiftelsen vil støtte sykkeldyktig.no. Bidraget er helt avgjørende for at vi skal nå målet om å utvikle et interaktivt og engasjerende undervisningsmateriell, sier Jørn Bremtun, som er prosjektleder for sykkeldyktig.no. Gode vaner og holdninger dannes tidlig og derfor er det viktig å starte mens barna er små slik at de kan gjøre raske vurderinger og kloke valg. – Gode vaner må etableres tidlig. Det ønsker vi å få til gjennom sykkeldyktig.no. Og støtten fra Gjensidigestiftelsen er viktig for å få gjennomført denne satsingen, sier Syklistenes Landsforenings fagsjef, Mats Larsen, som sitter i styringsgruppen for sykkeldyktig.no.