Gledelig fra Transportkomiteen

Transportkomiteens flertall har i dag innstilt på at det gjenåpnes for strekningsmåling av fart. Dermed kan veimyndighetene igjen ta i bruk et meget effektivt tiltak mot fartsrelaterte trafikkulykker.

– Dette er en gledelig beslutning. Streknings-ATK redder liv, og tiltak som virker må tas i bruk, mener Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk.

Effekt godt dokumentert

Tiltaket ble i fjor evaluert av Transportøkonomisk institutt. Konklusjonen er 49-54 prosent reduksjon av drepte og hardt skadde. Funnet er i samsvar med tidligere evaluering, og bekreftes i internasjonale studier. – Grunnen til at gjennomsnittsmålinger redder liv er både enkel og logisk. Fotoboksene får bilistene til å senke farten. Dermed blir det også færre alvorlige ulykker, sier Johansen. Høy fart er en av de viktigste forklaringsfaktorene ved dødsulykker, ifølge Statens vegvesen.

Reverserer avgjørelse om gjennomsnittsmåling

Nå har Arbeiderpartiet, SV og Sp fått med seg KrF og Venstre i å reversere Regjeringens avgjørelse om å stoppe videre utrulling av fotobokser som måler gjennomsnittsfart. Regjeringen må også omgjøre avslaget på søknaden fra Vegdirektoratet om å sette opp gjennomsnittsmåling i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen i Møre og Romsdal. Tunellene er svært ulykkesutsatt. Fra åpningen i 1987 til og med 2013 er 78 personer drept eller skadd. Målinger har vist at gjennomsnittsfarten er svært høy. Risikoen for tunnelbrann er høy, og politiet kan ikke foreta kontroller i tunneler. Et av mange viktige tiltak «Nullvisjonen» og de nasjonale målsetninger for ytterligere reduksjon i antall drepte og hardt skadde på veiene de neste årene er ambisiøse. Det krever at hele verktøykassen av tiltak kan tas i bruk, sier Johansen. Trygg Trafikk er opptatt av en helhetlig tilnærming i arbeidet for å redusere antall hard skadde og drepte på norske veier. Vi støtter også helhjertet opp om bygging av nye og bedre veier, bedre vedlikehold, midtdelere, flere politikontroller og alle andre forankrede tiltak som nasjonale aktører innen trafikksikkerhetsområdet løpende arbeider med. Her kan du lese Transportkomiteens innstilling.