Gullnålen 2020 og 2021 til to kjære «trafikksikkerhetsforkjempere»

Onsdag denne uken delte vi ut Trygg Trafikks høyeste utmerkelse, Gullnålen. Denne gangen var det to kjente og kjære «trafikksikkerhetsforkjempere» som fikk hver sin hedersbevisning: Åshild Kjelsnes og Dagfinn Moe.

Med to år der vi ikke har kunnet treffe hverandre fysisk, var det svært gledelig å endelig kunne møtes for overrekning av denne hedersbevisningen. Siden 1966 har vi delt ut 75 gullnåler under vårt landsmøte.   

Ildsjeler og trafikksikkerhetsforkjempere 

Gullnålen for 2020 ble delt ut til Åshild Kjelsnes, tidligere fylkesordfører og fylkesvaraordfører i Sogn og Fjordane, og Gullnålen 2021 gikk til mangeårige forskjer på SINTEF, Dagfinn Moe.  – Felles for de begge – og alle før dem – er at de på hver sin måte er ildsjeler i en felles innsats på veien mot nullvisjonen. Visjonen om at ingen skal omkomme eller utsettes for varig skade i trafikken. Gullnålen går til personer, organisasjoner eller bedrifter som over lang tid har arbeidet for eller gjennomført tiltak av stor betydning for trafikksikkerheten, sier Karin Bjørkhaug, styreleder i Trygg Trafikk.   

Hun har alltid vært en pådriver for trafikksikkerhet i politikken  

– En gang fikk jeg høre at du kommer ikke til å komme langt i politikken hvis du er opptatt av trafikksikkerhet. For noe vås! Sa en tydelig engasjert Kjelsnes da hun takket for Gullnålen.  Gjennom hele sin aktive politiske karriere har Kjelsnes vært en pådriver for å fremme trafikksikkerhet, og hun har blant annet tatt sterkt til orde for å koble dette arbeidet mot folkehelse.  Hun har vært fylkespolitiker gjennom nærmere 30 år og både innehatt fylkesordfører- og fylkesvaraordfører verv i Sogn og Fjordane.  I 2006 ble hun leder av Nasjonal Rassikringsgruppe, et verv hun hadde inntil for et par år siden. Et av Nasjonal rassikringsgruppes viktigste budskap til myndighetene har over mange år vært at det må lages en helhetlig forpliktende nasjonal plan for rassikring av riks- og fylkesvegene. Gjennom behandlingen av NTP i Stortinget i fjor sommer ble en slik plan endelig bestilt. 

Han har vært en premissleverandør for trafikkpsykologien 

Dagfinn Moe har utdaning fra NTNU som Cand. Polit innen psykologi, neuroscience, pedagogikk og sosiologi. I kraft av dette har han gjort forskning rundt trafikantadferd, og disse har raskt blitt integrert i trafikklærerutdanningen. Gjennom gjennom nærmere 40 år har vært en helt sentral nasjonal «kraft» i den stadige søken etter ny kunnskap som kan gi oss svar på hvorfor vi mennesker opptrer som vi gjør i trafikken. Han var en av de første i landet som begynte å forske på ungdom og risikoadferd i trafikken, og han har villig vekk blant mye annet delt sine studier knyttet til kjøreadferd hos unge bilførere. Moe er også en svært populær foreleser og innleder ved både nasjonale og internasjonale konferanser.  

Fikk tildelt «Ta vare på livet»-prisen 

Dagfinn har opp igjennom årene mottatt anerkjennelser av ulik art. I 2011 ble han for eksempel tildelt «Ta vare på livet prisen». Prisen ble delt ut i Stortinget 11. mai 2011 av daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. Denne prisen blir gitt til personer som har satt trafikksikkerhet i fokus på en slik måte at det har påvirket og redusert ulykkesstatistikken. Vi i Trygg Trafikk ønsker på nytt å gratulere to verdige vinnere av denne hedersprisen!