Internasjonalt samarbeid: trygg og sikker sykling for unge i Europa

– Dette prosjektet har som mål å fremme sykkelkultur og ikke minst sykkelopplæring for unge mennesker. Det skal bidra til å bygge bro mellom landene i nord og sør samt etablere et kompetansenettverk på tvers, sier Tori Grytli, spesialrådgiver trafikksikkerhet i Trygg Trafikk.

Erasmus-prosjektet «Cycling in Safety – CIS» skal komme frem til et godt grunnlagsmateriale for å utvikle og gjennomføre sykkelopplæring for unge mennesker. Her blir moderne pedagogiske metoder testet ut for å kunne sykle trygt og sikkert i trafikken.  – Dette er en god arena for å utveksle kunnskap og erfaringer og ikke minst skape et nettverk for unge mennesker og ungdomsarbeidere som jobber med trafikksikkerhet og sikker sykling på europeisk nivå, avslutter Grytli.  

Workshoper med deltakere fra seks forskjellige land 

Seks organisasjoner fra seks forskjellige land – Hellas, Irland, Island, Nederland, Norge og Romania, – deltar i prosjektet som ledes av et gresk institutt.  «Cycling in Safety» hadde den første av to workshoper i Athen i uke 39 med deltakere fra alle de seks landene. I løpet av uka var Trygg Trafikk med på mange spennende presentasjoner og aktiviteter: 

  • presentasjon av den overordnede tankegangen rundt trafikksikkerhetsarbeidet internasjonalt (Safe System Approach)  
  • presentasjoner om trafikksikkerhetsarbeidet knyttet til sikker sykling i ulike land  
  • sykling i sykkelgård med prosjektgruppen 
  • utarbeidelse av informasjonskampanje 
  • testkjøring på en av få sykkelstier i Athen  

Fra Trygg Trafikk deltok David Tofthagen, spesialrådgiver fra Trygg Trafikk Innlandet, Bo Tofthagen og Jo Albertsen fra Lillehammer samt Tori Grytli. Neste workshop holdes i Romania i slutten av oktober.