Invitasjon til fagmøte: Sikkerhet for myke trafikanter ved veiarbeid – hva må gjøres for å hindre ulykker?

For å redusere og eliminere faremomentene for disse trafikantene er det viktig med god varsling og sikring som tar høyde for deres forutsetninger. Likevel viser en temaanalyse at myke trafikanter utgjør nesten halvparten av dødsulykker i forbindelse med veiarbeid. I dette fagmøtet vil vi presentere kjennetegn ved dødsulykker i veiarbeidsområde med vekt på myke trafikanter. Vi skal også få belyst hva regelverket sier om varsling og sikring. I tillegg vil vi se på de myke trafikantenes forutsetning for å ferdes i slike områder, og hvordan vi kan forbedre sikkerheten. Videre vil vi høre bransjens utfordringer ved arbeid på steder hvor det ferdes mange myke trafikanter, samt erfaringer fra en skole om hvordan veiarbeid berører barnas skolevei.

  • Tid: Torsdag ✅ 7. mars 2024 kl. 09.00-10.30
  • Sted: Digitalt på Teams eller fysisk i Trygg Trafikks lokaler i Tullins gate 2 (6. etasje)
  • Frokost: Enkel frokost serveres i Tullinsgt 2. – 6. etg.  fra kl. 08:30

Digitale deltakere får e-post med lenke til møtet. Sett av to minutter til å registrere deg elektronisk før møtet. Du vil motta bekreftelseslenke fra Microsoft Teams på epost som du må klikke på for å delta på fagmøte.

Program for fagmøtet 7. mars

Dødsulykker med myke trafikanter i veiarbeidsområder. Hvilke regler for varsling og sikring gjelder?

Hilde Hvidsten, Statens vegvesen

Myke trafikantenes forutsetninger ved veiarbeid

Renata Steinbakk, Trygg Trafikk

Veiarbeid i byområder: hva gjør bransjen?

Nils Anders Holte, Hæhre entreprenør

Erfaringer og utfordringer med veiarbeid på skolevei

Maria Husby Gjølgali, Ranheim skole

Spørsmål og diskusjon