Jobber sammen for å bedre trafikksikkerheten!

Antall omkomne på norske veier går stadig nedover. God kjøreopplæring, holdningsskapende og forebyggende arbeid er viktige bidrag i arbeidet, men fremdeles er menneskelige feil årsak til mange av ulykkene.

Hvordan man best mulig kan jobbe sammen for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet var tema på fylkenes årlige trafikksikkerhetskonferanse. I to dager diskuterte om lag 200 aktører fra ulike bransjer hvordan man best mulig sammen kan bidra til å få ulykkesstatistikken ned. – Selv om færre omkommer i trafikken, er hvert liv tapt et for mye. Vi vet at det skjer mye godt trafikksikkerhetsarbeid i Norge og når tallene viser at antall omkomne går ned er det et utrykk for at arbeidet hjelper. Men det gjenstår fremdeles mye arbeid, sier Trygg Trafikks distriktsleder i Buskerud, Anne Marit Jordheim. Fylkenes Trafikksikkerhetskonferanse arrangeres hvert år og er et samarbeid mellom fylkeskommunene Buskerud, Telemark og Vestfold og fylkenes trafikksikkerhetsutvalg (FTU). – Dette er en viktig arena for oss som jobber med trafikksikkerhet. Her får vi mulighet til å diskutere viktige problemstillinger, utveksle erfaring og få innsikt i hva som skjer i ulike bransjer. Vi har mye å lære av hverandre, sier Jordheim. Viktig arena for læring Konferansier Ole André Sivertsen, også kjent fra NRKs ungdomsserie Newton, guidet de mange deltakerne gjennom to smekkfulle og lærerike dager. På dagsorden sto blant annet ungdomsulykker og hvorfor de skjer. Tidligere ambulansesjåfør Trond Boye Hansen fra Ullevål Sykehus har i en årrekke sett på hvilke konsekvenser denne type ulykker får. Han oppfordret foreldre til å tenke over hva slags bil de lar ungdommen kjøre og advarte mot å utstyre de ferskeste sjåførene med en gammel, usikker bil for selv å spare bonus. Andre viktige tema var hvilke muligheter vi har til å påvirke folks atferd og hvordan ulike tiltak kan gjøre det tryggere å ferdes i trafikken enten du er bilist, gående eller syklist. – Så lenge ulykker skjer på norske veier har vi en viktig jobb å gjøre. Det gjør vi best ved å jobbe på tvers av kunnskap og erfaring, sier Jordheim.