Kjære bilfører – det er blitt mørkt ute

Ifølge vegtrafikklovens § 3 er fotgjengere pålagt aktsomhet i trafikken – også når de krysser gangfelt. De må sørge for å se og bli sett i mørket og ta høyde for at det finnes råkjørere og rusede eller uoppmerksomme bilister. Ok, men hva med sjåførens ansvar når det er mørkt?

Vegtrafikkloven sier generelt at man skal ferdes hensynsfullt og aktsomt. Som sjåfør har du alltid et større ansvar for de myke trafikantene. Du har størst fart, kraft og er den som kan volde størst skade. Spesielt viktig er det å ta hensyn når sikten er dårlig i mørket. En stor utfordring er å få øye på folk i mørke klær som ikke bruker refleks. Disse oppdager du først på 25 meters hold. Det tilsvarer cirka ett sekund hvis du kjører i 80 km/t. Umulig å stoppe i tide, med andre ord. Er farten 50 km/t, har du to sekunder på å oppdage personen. Visste du at 4 av 10 av alle fotgjengerulykker skjer i mørket? (TØI) De fleste ulykkene skjer i byer når folk krysser gaten. Lys fra biler og butikkvinduer slåss om oppmerksomheten og gjør det vanskelig å se fotgjengere som ikke bruker refleks. Gatelys gir dem dessuten falsk trygghet: Selv om de ser deg, er det ikke sikkert at du oppdager dem i tide.   Snaut halvparten av voksne brukte refleks i Norge (46 prosent) i 2022, så det er en reell fare for at du oppdager en fotgjenger for sent. Farten må avpasses etter forholdene. Alltid. Ikke bare etter føret, men også mørket. Vise hensyn og bremse ned i god tid før gangfelt, for eksempel. 

Våte veier og møkkete lykter

En våt veibane suger til seg lys, og trær langs veien kan skygge for gatebelysningen. Svart asfalt kombinert med mørke, regn og tåke gir dårlige kontraster og gjør det vanskelig å fange opp hindringer raskt nok. Møkkete frontlykter preget av ruskevær gjør ikke saken noe bedre. Husk å sjekke jevnlig at både ruter og lykter er rene. Forresten, er det lenge siden du tok en synstest? Synet endrer seg jo hele livet, og mørkesynet reduseres betraktelig jo eldre vi blir. Når du er 40 år vil du ha større problemer med å se en fotgjenger i mørket enn som 20-åring. Et klart tegn på at du har dårlig mørkesyn, er at du ikke ser fotgjengere i veikanten før du er tett på dem, og at det blir vanskeligere å lese uten godt lys. Kanskje på tide å ta en tur til optikeren? 

Vikeplikten for fotgjengere – sitter reglene fortsatt? 

Husk at du har vikeplikt for gående når du oppholder deg på steder som er forbeholdt dem: I og ved gangfelt, når du krysser gangvei eller fortau og når du kjører i gågater eller på gatetun. Det er forbudt å foreta forbikjøring ved gangfelt uten å ha full oversikt over gangfeltet. Og full oversikt er det jo vanskelig å ha i mørket. 

Refleks, naturligvis

Vi har et stykke å gå før refleks blir en selvfølgelig sak å bruke for de fleste, både store og små. Enn så lenge må vi bilførere alltid være ekstra på vakt når myke trafikanter er på tur i mørket. Det er et stort, men viktig ansvar å ta. Kjør vakkert i høstmørket – god tur!