Kjære russeforeldre 2023

VI ER igang med en veldig viktig oppgave, det å gi ungdommene deres de siste tips for en mest mulig trafikksikker og trygg russetid.

Dette er et leserinnlegg skrevet av Marianne Mittet Solbraa, regionleder i Trygg Trafikk Innlandet. Innlegg: Østlendingen Vi startet før påske med møter på videregående skoler i Innlandet og møtte de flotte ungdommene deres etter verdiseminar med russestyrene. Vi snakket om å ta gode valg, bry seg om seg selv og andre, og tenke over hvordan en selv kan oppføre seg for å unngå å havne i «grøfta». Mange i Innlandet husker altfor godt russeulykken i Solør der 5 russ i en og samme ulykke omkom, så vi må sammen jobbe forebyggende for at noe slikt ikke skal skje i år. Det vi derfor ønsker med dette leserinnlegget, er at dere hjelper oss med den mest trafikkfarlige perioden i livene til ungdommene våre ved å være tilgjengelige, hold deg edru og ha mobilen på nattbordet slik at du kan hente om det trengs. De neste månedene er derfor viktige, la de kunne ringe hjem fremfor for eksempel å sitte på med en rusa sjåfør, la de kunne bli henta om festen ikke er bra å være på. Er det en fest du vil prioritere, så avtale med en annen forelder/voksen som da kan være parat til å hente. I tillegg har vi et annet ønske, og det er at du påser at russebilen eller russebussen blir kontrollert av Statens vegvesen, slik at den er i god teknisk stand. Statens vegvesen har gratis russebilkontroll av russekjøretøy. Med dette ønsker vi en god russetid, må de de komme gjennom denne i god behold! Takk for samarbeidet med fylkeskommunen og de videregående skolene, og takk til deg som foresatt fra Politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk i Innlandet. — EDRUNØKKEL: Slike nøkkelbånd deler Trygg Trafikk ut til eiere av russekjørerøy i år, tenk edru russetid slik at poden alltid kan ringe hjem om det trengs.