Konfetti, pyro og hoppende artister – en velfortjent feiring av trafikksikker ungdom